(+99412) 597-38-98

kafedra müdiri, əməkdar elm xadimi, t.e.d., prof. Sabir Cahan oğlu Əliyev