(+99412) 597-38-98

t/h.müdiri, t.ü.f.d., b.m. A.Ş. Qasımova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qasımova Aida Şövkət qızı

2

İxtisas

Həkim pediatr

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Patoloji fizilogiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1991-1998

Həkim pediatr

ATU

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Ə.Qasımzadə 14

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1997-1998

Həkim interna

Ə.Qarayev adına 2 saylı xəstəxana

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, S.Vurğun 956

2

2011-2014

Baş laborant

ATU Patoloji fizilogiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, S.Vurğun 163

3

2014-hazırda

Assistent

ATU Patoloji fizilogiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, S.Vurğun 163

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2013-2015

CELT Colleges dil kursunda in-gilis dili kursu.

Bakı şəhəri,Nəsimi rayonu.

2

3 ay

“Informatika” fənni  üzrə tematik təkimilləşmə kursu

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İnformasiya Texnologiyaları İnstitu

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Состояние коагуляционного го-местаза в усиловиях изменения мексидола с клексаном при эксперменталном сахарном диа-бете.

Алиев С.Д

Алиев М.Х

Алиев С.И

Алиева Д.T

Агамалыева У.С Сафаралиева Л.Х

Глуева А.А

Аллергология и иммуно-логия, Mockвa 2013. том-14. №1.с.58

2

Eksperimental şəkərli diabet za-manı limfa dövranının pozulma-sının retinopatiyaların inkişafında rolu

Əliyev S.C.

Əliyev M.X

Ağamalıyeva Ü.C

Pənahi M.A

Səfərəliyeva L.X

“Təbabətin aktual problemləri“ mövzusunda elmi konfransın materialları.Bakı 2014. s. 211

3

Diabetik retinopatiyaların etiologiya və patogenezi,müasir müalicə üsulları.

Əliyev M.X

“Sağlamlıq “ jurnalı 2014/№4

4

Нарушение внутрисосудистого свертывание лимфы в пато-генезе диабетической ретино-патии.

Алиев М.Х

Мамедов Я.Д

Панахи М.А

Шахвердиев Г.Г

Аллергология и иммуно-логия 2015,том-16.№3.с.298

5

Diabetik retinopatiyaların pato-genezində oksidativ stress və toxu-maların limfodrenajının pozulma-sının rolu

Əliyev M.X

Əliyev O.S

Əliyeva A.Ş

Məmmədzfdə A.Y

“Sağlamlıq” jurnalı.Bakı 2016

 

Cəmi 7