(+99412) 597-38-98

AMEA - nın m.ü., t.e.d., prof. Məmmədov Y.C.

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu, Əli- İsmayıllı kəndi

Təvəllüdü

03.03.1941 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Tibb Universiteti, pediatriya fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Tibb elmləri doktoru 

Elmi rütbəsi

Professor

 

Namizədlik (PhD) disserta-siyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

“14.00.16”

“Patoloji fiziologiya”

Действие нафталанской нефти на симпато- адреналовую систему. 1969

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

 

“14.00.16”

“Patoloji fiziologiya”

Коррекция свертываемости крови и лимфы в комплексной терапии венозного тромбоза. 1982

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı

 

1989    

tibb                                                                           

Çapdan çıxmış elmi əsər-lərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsər-lərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda refe-ratlaşdırılan və indeksləş-dirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

455- dən çox elmi əsər, 8 dərslik, 8 monoqrafiya, 45 ixtira, 12 elmi- kütləvi kitabça, 16 metodik tövsiyyə, bir neçə səmərələşdirici təklif.

255

 

54                                                                 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

45 müəlliflik şəhadətnaməsi, 2 patent

Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

 

31

9

Əsas elmi nailiyyətləri

Limfotrop xassəli maddələrin işlənib hazırlanması və klinik praktikada tətbiqi-nikomorfolin, morfozol və qlisiram.

Elmi əsərlərinin adları

Практическая лимфология. Издательство «Маариф», Баку, 1982

Механизмы терапевтического действия нафталана, Баку, 1983

3. Свертываемость крови и лимфы ее коррекция при тромбозе. Азербайджанское Государственное издатель-ство, Баку, 1985 (əsər)

4. Инфаркт миокарда. (Лимфатическая система сердца. Основные принципы патофизиологического и патоге-нетического лечения). Издательство «Медицина», Москва, 1989 (əsər)

5. Patoloji fiziologiya, dərslik 1975, 357 s., 1989, 757 s., 2004 667 s.

6. Patoloji fiziologiya, dərs vəsaiti, 1984, 250s., 2004, 286 s.

7. Rusca- azərbaycanca tibbi patologiya terminləri lüğəti, 1996

8. Patoloji fiziologiyadan testlər, 2011, 307 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurum-larında üzvlüyü

Ürəyin öyrənilməsi üzrə Beynəlxalq cəmiyyətinin üzvü (1989)

Beynəlxalq Patofizioloqlar Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü (1995)

Beynəlxalq limfoloqlar cəmiyyətinin sədr müavini (2001)

Pedaqoji fəaliyyəti

1969- cu ildən hal- hazıra qədər Azərbaycan Tibb Universitetində müəllim

Digər fəaliyyəti

1970-1973-cü illərdə pediatriya fakültəsinin dekan müavini, fakültə dekanı, 1973- 80 ci illər institut partiya komitəsinin katibi, 1979- 2001- ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin patoloji fiziologiya kafedrasının müdiri, 2001-ci ildən isə professoru vəzifəsində çalışır. 1980- 1983- cü illərdə institutun tədris işləri üzrə prorektoru, 1983-92-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru vəzifəsində çalışıb. Dəfələrlə Nəsimi rayon, Bakı Sovetinin deputatı, rayon, şəhər partiya komtələrinin və Azərbaycan KP MK- sinin Plenumununüzvü seçilib. 1990- 1995- ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə deputat seçilib. 1992 - ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin sədri seçilib və eyni zamanda Prezidentin səlahiyyətlərini icra edib.

Təltif və mükafatları

1975- ci ildə “SSRİ Səhiyyə əlaçısı” fəxri adı

1981- ci ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni

1981- ci ildə Respublikanın əməkdar həkimi

1987- ci ildə isə “Xalqlar Dostluğu” ordeni

1991- ci ildə əməkdar elm xadimi

1991- ci ildə  “Akademik N.N.Vavilov mükafatı laureatı”

2003- cü ildə Kembric Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzi (İBC) “XXI əsrə qədəm qoymuş dünyanın 2000 ən görkəmli alimi” (İngiltərə)

2005- ci ildə “Mir Mövsüm Ağa” fəxri mükafatı

2007- ci ildə Beynəlxalq Sülh Federasiyası və Dinlərarası, Millətlərarası Ümumdünya Sülh Təşkilatı “Sülhməramlı səfir” adı vermişdir.

İş yeri və ünvanı

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası Bakı şəhəri, Az 10-22 Bakıxanov küç. 23.

Vəzifəsi

Professor

Xidməti tel.

(+994 12) 4400552

Mobil tel .

(+994 50) 3124393