(+99412) 597-38-98

t.e.d., prof. M.X. Əliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyev Məmməd Xası oğlu

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

Patoloji fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1975-1981

Həkim

ATU

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Bakıxanov küçəsi 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1981-1984

Aspirant

ATU Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

2

1985-1987

Assistent

ATU Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi r-nu, Mirqasımov küç.1

3

1987-1997

Baş müəllim

ATU Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi r-nu, Mirqasımov küç.1

4

1997-2011

Dosent

ATU Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi r-nu, Mirqasımov küç.1

5

2011-ci ildən

Professor

ATUPatoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi r-nu, Mirqasımov küç.1

6

1985-ci ildən

Patoloji fiziologiya ka-fedrasında aparılan elmi-tədqiqat işlə-rinin məsul icraçısı və Tələbə Elmi Cə-miyyətinin sədri

ATU Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi r-nu, Mirqasımov küç.1

7

2011-ci ildən

Patoloji fiziologiya ka-fedrasında tədris hissə müdiri

ATU Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi r-nu, Mirqasımov küç.1

8

2011-ci ildən

Dövlət İmtahan Mərkəzi, Rezidentura şöbəsi, Patoloji fiziologiya fənni üzrə ekspert qrupunun rəh-bəri

Dövlət İmtahan Mərkəzi

 

9

 

 

 

10

2007-ci ildən

 

 

 

2017-ci ildən

Azərbaycan Respublikası Prezidenti ya-nında Ali Atestasiya Ko-missiyasında tibb üzrə ekspert

Ali Atestasiya Komissiyasında tibb üzrə Ekspert

Şurasının elmi katibi

 Azərbaycan Respublikası Prezidenti ya-nında Ali Atestasiya Ko-missiyası

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2011

Boloniya Təhsil sistemi ilə tanışlıq

Türkiyə-Ankara Uni-versteti-Tibb Fakultə-si, Hacettəpə Universiteti-Tibb Fakultəsi, Qazi Universteti

2

14-15 noyabr 2008

Azərbaycan Respublikasının allerqologiya, immunologiya və immunreablitasiya Elmi Cəmiyyəti tərəfindən keçirilən prof. P.D.Katsın 80 illiyinə və Azərbaycan Allerqoloqlar Cəmiyyətinin 40 illiyinə həsr olunmuş III Azərbaycan Milli konqresi.

Bakı şəhəri

3

19-20 oktyabr  2012

Azərbaycan Respublikasının allerqologiya, immunologiya və immunreablitasiya Elmi Cəmiyyəti tərəfindən keçirilən Allerqologiya, Immunologiya və Immunreablitasiya üzrə IV Azərbaycan Milli konqresi.

Bakı şəhəri

4

17 noyabr 2012

Ürolojik Cerrahide Kadavra Diseksiyon Kursu ve Sempozyumu.

Bakı şəhəri

5

13th-18th september 2012

This 40 hours long proqram implemented under HSRP/FOREIGN CONSULTANT TO REVIEW UNDER-GRADUATE MEDICAL EDUCATION/CS/IC/12.02 TEACHING SKILLS IMPROVEMENT PROGRAM IN THE AZER-BAIJAN MEDICAL UNIVERSITY assignment.

Azerbaijan-Baku

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Correction of Clotting and Fibrinolitik Disorders of Blood and Lymph.

J.D.Mamedov

F.I.Islamzade

Sov. Med. Rev. C.Hematologi, Vol. 3, 1990, pp. 1-22).

2

Antioxidant effect of an-titrombotik preparations in the postresuscitation pe-riod.

J.D.Mamedov N.V.Zakharenko

Cons. Congress intern. Society for Phatophisiology. Moskow, 1991, P.333

3

Lymph drain morpho-functional state of heart afterclinical death.

Y.D.Mamedov

XY Annual Scientific Sessions Intern. Society for Heart Res. American Section. 1993,p.199

4

Оксидативный стресс и внутрисосудистая активация свертывания лимфы в патогенезе диабетических ангиопатии.

А.Ш.Гасимова,

Мамедзаде А.Я., Алиев О.С., Агамалиева У.Д. и др.

Аллергология и иммунология, 2016, т.17, №4, с.291. (индексируется в РИНЦ)

5

Оксидативный стресс в патогенезе нарушений микролимфоциркуляции при сахарном диабете

А.Ш.Гасимова,

С.Д. Алиев., Н.А. Джафарова и др.

Вестник хирургии Kазахыстана, 2017, № 1(53), с.13-18.

-270-yə yaxın elmi məqalənin,o cümlədən "Patoloji fiziologiya" (I və II hissə, 2016) və ilk dəfə 3 dildə (azərbaycan,rus,ingilis) çap edilmiş "Patoloji fiziologiyadan atlas" (2008) dərsliklərinin, patoloji fiziologiyadan 3 dildə (azərbaycan,rus,ingilis) çap olunmuş 1 test kitabının həmmüəllifi, 3 dərs vəsaitinin, 5 ixtiranın və 5 səmərələşdirici təklifin müəllifidir.

Rəhbərliyi altında 2 tibb üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə olunmuş və 1 fəlsəfə doktoru və 1 tibb üzrə elmlər doktoru dissertasiyaları üzərində tədqiqat işləri davam etdirilir

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Azərbaycan patofizioloqlarının elmi cəmiyyəti“nin üzvü (Bakı, 1982)

2

“Ürəyin öyrənilməsi üzrə Beynəlxalq cəmiyyəti”nin üzvü (London, 1989)

3

“Beynəlxalq limfoloqlar cəmiyyəti”nin üzvü (Əndican, 1991)

4

“Beynəlxalq Patofizioloqlar cəmiyyəti”nin üzvü (Moskva, 1991)

5

Yeni Azərbaycan Partiyası

6

Azərbaycan Respublikasının allerqologiya,immunologiya və immunreablitasiya Elmi Cəmiyyətinin üzvü.