(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. M. A. Pənahi

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Pənahi Minurə Abbas qızı

2

İxtisas

Patofiziloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Patoloji fiziologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1950-1956 ci illər

pediatriya fakültəsi

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Üniversteti

Bakı şəh., Nəsimi r-nu, Bakıxanov küç. 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1957-1958 ci illər

baş laboran

Azərbaycan Dövlət Tibb Üniverstetinin Patoloji Fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

2

1958-1959 ci illər

demonstrasiya assisenti

Azərbaycan Dövlət Tibb Üniverstetinin Patoloji Fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

3

1959-1967 ci illər

assisent

Azərbaycan Dövlət Tibb Üniverstetinin Patoloji Fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

4

1967 ci ildən

dosent.

Azərbaycan Dövlət Tibb Üniverstetinin Patoloji Fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

3 ay

Patofiziologiya üzrə təkimilləşmə kursu

Moskva Tibb İnstitunun nəzdində

2

2 ay

Patofiziologiya üzrə təkimilləşmə kursu

Kiyev Tibb İnstitunun nəzdində

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Иммуный статус организма в динамике стресс реаксии.

Pənahi və müəlliflər qrupu

Турция-Анталя 2003.стр.222

2

Внутрисосудистия свертывания лимфы в патогенезе острого перитонита.

Pənahi və müəlliflər qrupu

Материаль ХIII Международного конгреса по реаблитасии в ме-дисине. Журнал Аллергология и иммунология. Дубай 2009. ст. 220

3

Beyinin tranzitor işemiyası zamanı oksidativ stress və damardaxili laxtalanmanın qan və limafada güclənməsi.

Pənahi və müəlliflər qrupu

ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi konfran-sının materialları.Bakı 2010. səh. 416-417

4

Allooksan diabeti zamanı toxu-maların limfodrenajının pozulma-sında damardaxili mexanizmlərin rolu.

Pənahi və müəlliflər qrupu

B.M.Aşurovun 70 illiyinə həsr edil-miş elmi praktik konfransının materialları. Bakı 2013. səh. 225

5

Eksperimental ŞD zamanı toxu-maların limfodrenajının pozulma-sının retinopatiyaların inkişafında rolu

Pənahi və müəlliflər qrupu

ATU-nun yekun elmi konfransının materialları. Bakı 2014. səh. 211-212

Cəmi 210

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Patofizioloqlar cəmiyyəti