(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. Ə.Ə. Quliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Quliyeva Əsmətxanım Əlibala qızı

2

İxtisas                                      

Pediatr

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

 

 

Təhsili     ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1966-1972

pediatr

ATU

Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1972-1990

assistent

ATU oper. cər. top. anat   

Mirqasımov  1

2

1991- 2016

dosent

ATU pat. Fizioloğiya               

Mirqasımov 1

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1    

1973          

Təkmilləşmə kursları

Leninqrad şəhəri

2

1985        

Təkmilləşmə kursları

Moskva şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Şəkərli diabet zamanı qlisiramın ürəyin limfadrenajına təsiri

 

Əliyev M.X.,

Əliyev S.C.,

Hüseynova Ş.M.

ATU-nun yekun elmi konfransı “Təbabətin aktual problemləri”, Bakı 2014, Səh 210-211

2

Reanimasiyadan sonrakı bərpa döv-ründə qanda və limfada bəzi ferment-lərin aktivliyinin dəyişməsi və onların korreksiyası

İbrahimova G.H., Talışinskaya M.B.  

Azərb. Tibb Jurnalı 2014 №1 səh. 42-46

3

Патогенетическое значение наруше-ния лимфатического дренажа тканей при эксперименталъном сахарном диабете

                  

Алиев М.Х.

Мат. 21-ой Все мир-ного  конг. По  реаб. в мед. и иммун.реаб.

Сингапур 2015 ж-л    Аллергология и иммун-я  т 16 №3 ст. 278-27

4

Patoloji fiziologiya I hissə (dərslik)

Əliyev S.C.

Əliyev M.X.

Təbib. 2015

5

Patoloji fiziologiya II hissə (dərslik)

Əliyev S.C.

Əliyev M.X.

Təbib. 2016

Cəmi 70