(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. S.H. Əliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyev Sərdar Hicran oğlu

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Əyani

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

6 (altı) il

   Həkim

Azərbaycan Tibb Universiteti

       Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

01.08.1998

Baş laborant

Mərkəzi Elmi Tədqiqat laboratoriyası

ATU

2

30.09.1992

Kiçik elmi işçi

Mərkəzi Elmi Tədqiqat laboratoriyası

ATU

3

23.06.1993

Assistent

Patoloji fiziologiya

 

4

19.02.1998

Baş müəllim

Patoloji fiziologiya

ATU

5

22.04 2008    

Dosent 

Patoloji fiziologiya                                 

ATU

6

09.09.2016    

Dosent 

Patoloji fiziologiya, hal - hazıra qədər işləyir                            

ATU

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2010-cu il

Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitu-tunda “Kardiologiya” üzrə kurs keçmişdir.

Sabuncu 3 № li Klinik Xəstə-xananın “Kardiologiya” şöbəsi

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Həmmüəlliflər

Nəşr

 

1

1994 –cü ildə “Ürəyin limfa sisteminin drenaj funksiyası və miokardın qan təchizatının tənzimlənməsində onun rolu” mövzusunda namizədlik disserasiyası müdafiə edib, tibb elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

prof. Q. Ş. Qarayev

Bakı şəhəri, 1994-cü il

2

Şəkərli diabet zamanı lipid peroksidləş-məsinin fəallaşmasının qan və limfa laxtalanmasının patogenezində rolu

S.C.Əliyev

M.X.Əliyev

Ş.M.Hüseynova

M.A.Pənahi

S.İ.Hacıyeva

Z.Ə.Qafarova

T.Əliyevin 90-illiyinə həsr olunmuş konf-ransın materialları, Bakı- 2011, sentyabr, səh.311-312

3

Ферментативный состав крови и лим-фы при сахарном диабете

Й.Д.Мамедов

М.Х.Алиев

С.А.Самедова

Нью-Йорк, 2012 г. 20-26 апрель, с.125

 

4

Şəkərli diabet zamanı ürəyin limfadrena-jının pozulmasının adekvat korreksiyası

 

M.X.Əliyev

S.C.Əliyev

Ş.M.Hüseynova

C.T.Əliyeva

L.X.Səfərəliyeva

Ə.Əliyevin 115- illiyinə həsr edilmiş kon-fransın materialları. Bakı- 2012, səh.37-38

5

Eksperimental şəkərli diabet zamanı meksidolun limfotrop təsiri

 

S.C.Əliyev

M.X.Əliyev

Ə.Ə.Quliyeva

Ü.D.Ağamalı-yeva

A.Ş.Qasımova

London, 26 mart, 02 aprel, 2013, səh. 223

Ümumilikdə, çap olunmuş 51 elmi işi (2 -si dərs vəsaiti olmaqla)  vardır.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

2

3

Azərbaycan Patofizioloqlar Cəmiyyətinin üzvüdür.

ATU üzrə YAP-ın sədrinin  müavinidir.

ATU tələbələrinin rəyi ilə 2016-cı il “İlin müəllimi” seçilmişdir.