(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. G.H. İbrahimova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İbrahimova Gülnarə Hilal qızı

2

İxtisas

patofizioloq

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

patofiziologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1982-1988

1990-1993

pediatr

Az Tibb İnistitutu Az. Tibb Universitetinin patoloji fiziologiya kafedrasında aspirant

Bakıxanov küç.23

Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1988-1990

Baş laborant

Az.Tibb Universiteti

Bakıxanov küç.23

2

1990-1993

aspirant

Az.Tibb Universitetinin pa-toloji fiziologiya kafedra-sında

Bakıxanov küç.23

3

1993-2008

assisent

Az.Tibb Universitetinin pa-toloji fiziologiya kafedra-sında

 

4

5      

2008-2012

2012-hal-hazırda

Baş müəllim

dosent

Az.Tibb Universitetinin pa-toloji fiziologiya kafedra-sında

Az.Tibb Universitetinin pa-toloji fiziologiya kafedra-sında

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1995

Diploma of Azerbaijan Acu-puncture Association, a mem-ber of Europe Acupuncture As-sociation

 

2

09.05.2016-29.05.2016

Bilik və bacarıqların artırılması

Türkiyə cumhuriyyətinin Kon-ya bölgəsindəki Selcuk Uni-versitetinin tibb fakültəsinin patoloji anabilim dalı

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Reanimasiyadan sonrakı bərpa döv-ründə qan və limfada qələvi fosfataza və laktatdehidrogenaza ferment-lərinin aktivliyinin dəyişmələri, onların korreksiyası (MƏQALƏ)

Y.C.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2014, № 2, s. 69-72                     

2

Hepatotrop dərman preparatlarının reanimasiyadan sonrakı bərpa döv-ründə limfada və qanda bəzi fer-mentlərin aktivliyinin və qaraciyərin morfofunksional vəziyyətinin bərpa-sına təsiri (MƏQALƏ)

-

Azərbaycan onkologiya və hematologiya jurnalı, Bakı, 2013, №1,s.72-75

3

İltihabi proseslərin müalicəsində limfotrop əhəmiyyəti (MƏQALƏ)

A.C. Əliyev

Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2013, № 1, s. 59-64                     

4

Patoloji fiziologiya I(dərslik)

S.C.Əliyev,

M.X. Əliyev

2015

5

Patoloji fiziologiya II(dərslik)

S.C.Əliyev,

M.X. Əliyev

2016

6

Cəmi 34