(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. M.B. Talışınskaya

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Talışinskaya Məlahət Bəxtiyar qızı

2

İxtisas

Patofizioloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Patoloji fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1971-1977

Müalicə işi

Azərbaycan Dövlət Tibb institutu

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Bakıxanov küçəsi 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1984-1995

həkim-helmintoloq

Bakı şəhər 7 saylı polik-linika

Bakı şəhəri, Əhmədli qəsəbəsi

2

1995-2013

Patoloji fiziolo-giya kafedrası-nın assistenti

ATU

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

3

2013-dən hal-hazira qədər

Patoloji fiziolo-giya kafedrası-nın dosenti

ATU

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Reanimasiyadan sonrakı bərpa döv-ründə qan və limfada bəzi fer-mentlərin aktivliyinin dəyşmələri və onların korreksiyası

İbrahimova G.H

Quliyeva Ə.Ə.

Azərbaycan Tibb JurnalıBakı, 2014, № 1 s. 42-45

2

Определение уровней интерлейкина-4 и интерлей-кина 6 в периоде сенсибилизации и разре-шения при анафилактическом шоке и феномена Овери в эксперименте

Алиев С.Д, Алиева Т.Р. Панахова Т.Т.

XXI Всемирный конгресс по реаблитации в медицине и иммунореаблитацииСингапур 24-30 апрель 2015

3

Böyrəküstü vəzin ikitərəfli hiperp-laziyası zamanı inkişaf edən hiper-kortizolizmin bəzi patogenetik mexa-nizmləri

 

Sağlamlıq jurnalı

4

Patoloji fiziologiya I (dərslik)

S.C. Əliyev,

M.X. Əliyev,

2015

5

Patoloji fiziologiya II (dərslik)

S.C. Əliyev,

M.X. Əliyev,

2016

Cəmi:39

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası, Azərbaycan Tibb Universitetinin həmkarlar ittifaqı,