(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. S.İ. Hacıyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Hacıyeva Sevinc İbrahim qızı

2

İxtisas

Həkim-terapevt

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Patoloji fiziologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1991-1997

Həkim-terapevt

ATU

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Bakıxanov küçəsi 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1997-1998

Həkim-interna

1№-li Mərkəzi Klinik xəs-təxana

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

2

1998-2001

Aspirant

A.İ.Qarayev adına Fiziolo-giya İnstitutu.

A.Şərifzadə 2

3

2001-2005

Kiçik elmi işçi

A.İ.Qarayev adına Fiziolo-giya İnstitutu.

A.Şərifzadə 2

4

2005-2014

Assistent

Azərbaycan Tibb Univer-steti, Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

5

2014-hal hazırda

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Univers-teti, Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

2011-ci ildə rezidenturaya qə-bul imtahanında namizədlərin baza ali təhsilinin patoloji fiziologiya fənni üzrə cavab verməkdə çətinlik çəkdiyi bəzi test və tapşırıqların izahı və tövsiyyələr

M.X.Əliyev            S.A.Səmədova

Rezidentura jurnalı, Bakı, 2012, №1

2

Состаяние лимфатического дре-нажа тканей при экспермен-тальном сахарном диа-бете.

С.Д.Алиев

М.Х.Алиев

С.А.Самедова

А.Я.Мамедзае

А.Д.Алиева Н.А.Джафарова

Материал Международного кон-греса по реаблитасии в медисине и иммунореаб-литасии. Лондон, Ж., Ал-лергология и иммуноло-гия. 2013т.14.№1

3

Rezidenturaya namizədlərin baza ali təhsilinin patoloji fiziologiya fənni üzrə cavab verməkdə çətinlik çəkdiyi bəzi test və tapşırıqların izahı və tövsiyyələr

M.X.Əliyev

S.A.Səmədova

Rezidentura jurnalı, Bakı, 2013, №2

4

Şəkərli diabet zamanı qlisiramın ürəyin limfadrenajına təsiri

Əliyev S.C.

Əliyev M.X,

Hüseynova Ş.M

Qluyeva Ə.Ə. Cəfərova N.Ə

ATU-nun yekun elmi kon-fransının materialları. Bakı 2014. s 210-211

5

Патогенетические значение на-рушения свертываемости кровы и лимфы при экспермен-талном сахарном диабете.

 

ХХI Международного кон-греса по реаблитасии в медисине и иммунореаб-литасии. Сингапур. Аллер-гология и иммунология. 2015 т. 16. №3. ст 298

 

Cəmi 35

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası

2

Dövlət İmtahan Mərkəzi