(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., b.m. T.R. Əliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyeva Təranə

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Patoloji-fiziologiya kaferası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1979-1985

Həkim

Azərbaycan Tibb Universteti

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Ə.Qasımzadə 14

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1999-hazırda

Assistent

Azərbaycan Tibb Universteti, Patoloji-fiziologiya kaferası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, S.Vurğun 163

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Eksperimental sensibilizasiya za-manı qanın və limfanın laxtalanma dəyişikliklərinin müqayisəli təhlili.

Əliyev S. C.,

Əliyeva T.R.

Ə.Əliyevin 1110 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik kon-fransın materialları. Bakı, 2007, s. 57-59. 14. 4. Əliyev S.C., Mikayılzadə N.D. «Klinik ölüm» termini haqqında/ Ə.Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın mate-riaları. Bakı, 2007, s.59-61

2

Ümumi və yerli allergik reaksiyalar zamanı immun göstəricilərin po-zulması

Əliyev S.C.,

Əliyeva T.R.

«Sağlamlıq», Bakı, 2008, №1, с.7-10.

3

Eksperimentdə anafilaktik şok və Artyus fenomeni yaradılmış hey-vanlarda litium-oksibutirat inyeksiya-sından 24 və 48 saat sonra litium mikroelementinin səviyyəsinin dəyi-şiklikləri.

 

"Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri" № 1, 2009.

4

Anafilaktik şok və Artyus fenomeni zamanı immunoqlobulin E və G səviyyəsinin dəyişikliklərinin inter-leykin-4 və interleykin 6-dan asılılığı

 

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2010, №1, с. 65-68

5

Сравнительный анализ уровней иммуноглобулинов E, G и мик-роэлемента лития в крови и лимфе при анафилактическом шоке, феноменах Артюса и Овери» Аллергология и иммунология, 2010, том №11, №2, с.159-162

 

Аллергология и иммунология, 2010, том №11, №2, с.159-162