(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., b.m. Ş.M. Hüseynova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Hüseynova Şölə Möhüb qızı

2

İxtisas

Həkim-kardioloq

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Patoloji fiziologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1987-1993

terapevt

Azərbaycan Tibb Universteti

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Ə.Qasımzadə 14

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2001-2006

Həkim-kardioloq

8- saylı şəhər poliklinikası

Baki şəh. Nərimanov r-nu.

2

2006-2008

Müəllim

1-saylı tibb məktəbi

Baki şəh. Yasamal r-nu

3

2008-2010

assistent

“Həkim-nəzarəti” kaferdrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, S.Vurğun 163

4

2010-hazırda

assistent

Patoloji fiziologiya kafed-rası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, S.Vurğun 163

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2ay

Təkmilləşmə kursu

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitut

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Şəkərli diabet zamanı kardiovaskulyar ağırlaşmaların patogenezində ürəyin limfodrenajının və limfanın damardaxili laxtalanma pozulmalarının rolu

Aлиев С.Ж.

Aлиев М.Х

Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı, Bakı, 2013, №2, s.20-26

2

Патогенетические механизмы на-рушения лимфатического дренажа сердце и свертываемость лимфы при экспериментальном сахарном диабете

Алиев С.Д.,

Алиев М.Х.,

Самедова С.А.

Вестник хирургии Казахыс-тана, Алматы, 2013, №1, с.15-17

3

Лимфостимулирующий эффект мек-сидола при экспериментальном сахарном диабете

 

Вестник хирургии Казахыс-тана, Алматы, 2013, №1, с.17-20.

4

Alloksan diabeti zamanı toxumaların limfodrenajının pozulmasında damar-daxili mexanizmlərin rolu

Əliyev M.X.,

Əliyev S.C.,

Pənahi M.A.,

Əliyev S.H.,

Səmədova S.A.

Hacıyeva S.İ., Cəfərova N.Ə.

A.M. Aşurovun 70 illik yu-bileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın mate-rialları, Bakı, 2013, s.325.

5

Eksperimental şəkərli diabet zamanı kleksanın ürəyin limfodrenajına təsiri

Əliyev S.C.,

Əliyev M.X.,

Quliyeva Ə.Ə., Səmədova S.A., Əliyeva C.T., Qasımova A.Ş., Ağamalıyeva Ü.C

A.M. Aşurovun 70 illik yu-bileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın mate-rialları, Bakı, 2013, s.324