(+99412) 597-38-98

b.m. V.N. Qasımova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qasımova Validə Namaz qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Patoloji fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1957-1963

Həkim

Azərbaycan Dövlət Tibb institutu

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Bakıxanov küçəsi 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1964-1968

Baş laborant

ATU, Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

2

1968-1970

Aspirant

ATU, Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

3

1970-1979

Assistent

ATU, Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

4

1999-2016

Baş müəllim

ATU, Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1979

 Təkmilləşmə kursu

Leninqrad Pediatriya institutu

2

1988

Təkmilləşmə kursu

Piraqov adına II Moskva Tibb institutu

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Reanimasiyadan sonrakı bər-pa dövründə qan və limfada bəzi fermentlərin aktivliyi və qaraciyərin histokimyəvi gös-təriciləri.

Musayev.I.Q.

Ibrahimova G.

 

Azərbaycan tibb jurnalı 2007, №4, səh. 120

2

Koronar damarların spazmı-nın ürəyin limfa sisteminin drenaj funksiyasına təsiri.

Əliyev S.H

Ibrahimova G.

Hüseynov Q.M

Prof. R.Əsgərovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans material-ları. Bakı 2008. səh. 66-69

3

Фитопрепарат шафрана в комплексном лечении экс-перменталньного токсического гепатита

Мамедов Я.Д

Алиев М.Х

Гасанова З.В

Глуева А.А

Гаджиева С.И

Алиева Дж.Т

Материаль ХIII Международного конгреса по реаблитасии в ме-дисине. Журнал Аллергология и им-мунология. Дубай 2009. т-10. №1. ст. 154

4

Лимфатические пути транс-порта внутриклеточных фер-ментов печени при экспе-рменталном токсическом гепатите.

Мамедов Я.Д

Алиев М.Х

Гасанова З.В

Глуева А.А

Гаджиева С.И

Алиева Дж.Т

Панахи М.А

Материаль юбилейной конфе-ренсии посвещенной 90 летию И.М.Мамедов.Баку 2009.ст.154-155

5

Лимфодренажная функсии печени при моделировании аллоксанового сахарного диабета в условиях отвара цикория.

Мамедов Я.Д

Алиев М.Х

Алиева Дж.Т

Панахи М.А

Нифталиева С.М

Сафаралиева Л.Х

ХХI Международного конгреса по реаблитасии в медисине и им-мунореаблитасии.Сингапур. Ал-лергология и иммунология. 2015 т.16.№3.ст291

 

Cəmi 45