(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., b.m S.R. Pənahova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Pənahova Sevinc Rauf qizı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim, tibb elmləri namizədi

4

Şöbə

Patoloji Fiziologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1991-1997

Müalicə işi

N.Nərimanov adina Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakıxanov, 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

01.1997-11.1997

Tibb bacisi

2№-li QSH

 

2

08.1997-07.1998

Həkim-interna

5№-li ŞKX

Baki, F.Xoyski 101

3

08. 1998-04. 2000

Kiçik elmi işçi

ET Qastroenterologiya İnsti-tutu

Baki, F.Xoyski 101

4

04.2000- 11.2005

Kiçik elmi işçi

Akad. M.Ə.Topçubaşov adına ET Klinik Təbabət İnstitutu

Baki, Şarifzadə 196

5

06.2000-07.2001

Hekim

Christian-Albrecht Universitet klinikasi zu Kiel

Schittenhelm str.12, Kiel

6

10.2003- 01.2004

Elmi işçi

Heidelberg Universitet Kli-nikasi

İm Neuenheimer Feld 672, Heidelberg

7

09. 2005-09.2008

Baş elmi işçi

Akad. M.Ə.Topçubaşov adına ET Klinik Təbabət İnstitutu

Baki, Şarifzadə 196

8

10.2010-01.2014

Həkim

Medizinische Kliniik Unversitet Tuebingen

Otfried-Müller str. 10, 
72076 Tübingen

8

09.2008-

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mİrqasımov, 1, Bakı

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

07,2009-09.2009

Christian Albrecht Universitet zu Kiel

Schittenhelm str.12, Kiel

2

10.2010

İBD-Ahead 2010. Therapieoptionen

Almaniya, Mannheim

3

12.04- 15.04.2012

Ultrasəs müayinəsi İ

(DEGUM Sertifikat)

Wiesbaden

4

14.07-17.04. 2012

Daxili xəstəliklər Alman Cəmiyyəti kon-gresi

Wiesbaden

5

02-05.04.2014

Ultrasəs müayinəsi İİ

(DEGUM Sertifikat)

Nürnberg

6

08-16.07.2013

Təcili tibbi yardım

Freiburg

7

2010-2014

Daxili xəstəliklər uezre Təkmilləşdirmə kurslari

Tübingen

7

19.01.2013

Həkimlər üçün Şua müdaifiəsi

Tübingen

8

05.2014

Endoskopiya kursu

Tübingen

9

15.03.2015

Onkoloji Beynəlxalq Elmi Konfrans

Baki

10

21.07.2016

Kollagenozlar. Vaskulitlər.

Online

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Новый подход к классификации печеночной недостаточности.

 

Гасанова А.Б.

Российский журнал гастроэн-терологии, гепатологии, коло-проктологии. Материалы 14. Российской гастроэнтероло-гической недели, 2008

2

Эзофагиты: состояние проблемы

 

Гасанова А.Б.

Российский журнал гастроэн-терологии, гепатологии, коло-проктологии. Материалы 14. Российской гастроэнтероло-гической недели, 2008

3

Peritonit zamanı toxumaların limfadrenajının pozulmasında lim-fanın damardaxili laxtalanmasının rolu.

Əliyev S.C.,

Əliyev M.X.

Musayev İ.H.

Əsgərova H.E.

Əliyev S.H.

Səmədova S.A.

Səfərəliyeva L.X

Professor İ.M.Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın mate-rialları. Bakı, 2009, s.156-157.

 

4

Das PECOM der Leber – eine neue Entitaet der Lebertumoren?

Rempp J.

Sipos B.

Malek N.

Boozari B.

Zeitschrift fuer Gastroente-rologie. 2015, No5, 399-409

5

Xronik C virus hepatitinin müa-liсəsinə dair aktual tövsiyələr.

-

Azərbaycan Tibb Jurnalı. 2016/1, s.128-132

 

Cəmi 20

 

 

 

 Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Bezirksaerztekammer Schleswig-Holstein 2000-2001

2

Bezirksaerztekammer Südwürttemberg 2010-2014

3

Yeni Azərbaycan Partiyasi