(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., b.m. Ü.İ. Əhmədzadə

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əhmədzadə Ülviyyə İsrafil qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Patoloji fizilogiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999-2004

Həkim

Azərbaycan Tibb Universteti

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2004-2006

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universteti, Patoloji fizilogiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küç. 1

2

2006-

Assistent

Azərbaycan Tibb Universteti, Patoloji fizilogiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küç. 1

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Противосвертывающее действие супероксиддисмутазы при остром перитоните

 

Алиев С.Д.,

Алиев М.Х.

Мат. XVII Международного кон-гресса по реаблитации в меди-цине и иммунореаблитации.// Аллергология и иммунология, 2012, т.13, №1, с, 132-133.

2

Eksperimental peritonit zamanı su-peroksiddismutazanın qan və limfanın laxtalanma qabiliyyətinə və zülal mübadiləsinə təsiri.

Əliyev S.C.,

Əliyev M.X.

Ə. Əliyevin yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2012, s. 36-37

3

Изменения метаболизма белка в крови в зависимости от видов токсических вещест накопивщихся в брюшном выпоте при терми-нальной фазе перитоните

Караев Г.Ш.,

Алиев С.Д.

Вестник Хирургии Казахстана, 2011, №3 (27), с.29-31.

4

Peritonitin terminal fazasında qarın boşluğu möhtəviy¬yatının tərkibində zülalların dəyişməsi və onlara superoksiddismutazanın təsiri

 

Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2010, №2, s.30-32.

5

Peritonitin terminal fazasında qarın boşluğuna yığılan möhtəviyyatdan hazırlanmış ekssudatın tərkibinin təyininin nəticələri

Qarayev Q.Ş., Əliyev S.C.

Sağlamlıq, Bakı, 2009, №7, s.166-169

Cəmi 10