(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d, ass. S.F. Niftəliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Niftəliyeva Səadət Fəxrəddin qızı

2

İxtisas

oftalmoloq

3

Vəzifə

assistent

4

Şöbə

Patoloji fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1987-1993

oftalmoloq

Azərbaycan Tibb Universteti

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1993-1994

Oftalmoloq-həkim interna

Göz xəstəlikləri elmi-tədqiqat inistitutu.

Bakı şəhəri,Sona Vəlixan küç.5

2

1995-2000

Oftalmoloq-həkim

22 saylı şəhər poliklinikası

Bakı şəhəri,Balaxanı qəs.

3

2000-2015

Müəllimə

2 saylı Baza Tibb Məktəbi

Bakı şəhəri,Yasamal r. Abbas Mirzə Şərifzadə -748

4

2015

Assistent

Azərbaycan Tibb Universteti

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ферментный состав лимфы и механизмы нарушения лимфати-ческого дренажа печени при аллоксановом диабете

Нифталиева С.Ф.,

Мамедов Я.Д.,

Алиев М.Х.

Терапевтический вестник, 2014, № 3(43), с.142-145

2

Şəkərli diabet zamanı limfosti-mulyasiyanın qaraciyər fermentlərinin fəallığına təsiri

Məmmədov Y.C.,

Əliyev M.X.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2014, №3, с40-44

3

Влияние клексана на сверты-ваемость лимфы и лимфати-ческого дренажа печени при сахарном диабете

 

Здоровье, 2014, №4, с.123-130.

4

Патогенетическое значение изме-нений активности печеночных ферментов в лимфе из грудного протока при сахарном диабете.

Мамедов Я.Д.,

Алиев М.Х.,

Агамалиева У.Д.,

Бадалова А.Т.

Сборник Международной научной конференции, посвященной 95-летнему юбилею кафедры анатомии человека Азербайджанс-кого Медицинского Уни-верситета.  Баку, 2014 , с.233-237

5

Лимфодренажная функция печени при моделировании аллоксано-вого сахарного диабета в условиях применения отвара цикория

Мамедов Я.Д.,

Алиев М. Х., 

Панахи М.А.,

Алие-ва Д.Т.,

Гасымова В.Н.,

Сафаралиева Л.Х.

Материалы ХХI Всемирного конгресса по реабилитации в медицине и иммуно-реабилитации// Сингапур, 2014, «Аллергология и иммунология», 2015, т.16, №3, с.291

6

Cəmi 12