(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., ass. N.Ə. Cəfərova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Cəfərova Nəsibə Əsgər qızı

2

İxtisas

Həkim pediatr

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Patoloji fizilogiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1992-1997

Həkim pediatr

Azərbaycan Tibb Universteti

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Bakıxanov küçəsi 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1998-2007

pediatr

7 saylı uşaq poliklinikası

Bakı şəhəri

2

2007-2012

pediatr

1 saylı uşaq poliklinikası

Bakı şəhəri

3

2012-2013

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universteti, Patoloji fizilogiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

4

2013-hazırda

Assistent

Azərbaycan Tibb Universteti, Patoloji fizilogiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2003

Həkim-pediatr ixtisası üzrə təkmil-ləşmə kursu

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləş-dirmə İnstitutu

2

2010

Həkim-pediatr ixtisası üzrə təkmil-ləşmə kursu

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləş-dirmə İnstitutu

3

2011

“Urologiya” üzrə ümumi təkmilləşmə rursu

Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləş-dirmə İnstitutu

4

06/12/2011

Pediatriya üzrə sertifikasiya (“Ser-tifikasiya şəhadətnaməsi”№AH002464)

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

5

2012

“Training certifikate” ingilis dili üzrə sertifikasiya

Azərbaycan dillər Universteti

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Şəkərli diabet zamanı qli-siramın ürəyin limfadrenajına təsir.

Əliyev M.X.,

Əliyev S.C.,

Hüseynova Ş.M.,

Quliyeva Ə.Ə.,

Hacıyeva S.İ.,

ATU-nun yekun konfransının materialları “Təbabənin aktual problemləri”, Bakı, 2014, s.210-211

2

Нарушения липидного об-мена и свертываемости лимфы в патогенезе диабе-тической нефропатии

Алиев С.Д.,

Алиев М.Х.,

Ибрагимова Ж.Ш.

Сборник международной научной конференции, посвя-щенной 95-летнему юбилею создания кафедры анатомии человека Азербайджанского Медицинского Университета. Баку, 2014, с.132-136

3

Патогенетические механиз-мы диабетической нефро-патии: современные прин-ципы профилактики и ле-чение

Алиев С.Д.,

Алиев М.Х.,

Sağlamlıq (Elmi-praktik jurnal), 2015, №2, с.7-14

4

Патогенетическое значение нарушение лимфатического дренажа тканей при экс-периментальном сахарном диабете

Алиев М.Х.,

Гулиева А.А.,

Алиева А.Д.,

Алиев О.С.,

Шахвердиев Г.Г.

Ибрагимова Ж.Ш.,

Бадалова А.Т.

Материалы ХХI Всеморного конгресса по реабилитации в медицине и иммунореаби-литации// Сингапур, 2015: //Аллергология и иммунология, 2015, т.16, №3, с.278-279

Cəmi 8