(+99412) 597-38-98

ass. Ü.C. Ağamalıyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Ağamalıyeva Ülkən Cəfər qızı

2

İxtisas

Oftalmoloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Patoloji fizilogiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

6 il

Oftalmoloq

ATU

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Bakıxanov küçəsi 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2001-2003

Tibb bacısı

3 saylı ŞKX, renimasiya şöbəsi

Bakı şəh., Sabunçu ray.

2

2004-2005

Həkim-interna

1 saylı ŞKX, göz xəstəlikləri kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi ray.

3

2005-2010

Həkim-dermatoloq

22 saylı tibbi sanitar hissə

Ə.Qurbanov küçəsi 10

4

2011-hal hazırda

Assistent

Azərbaycan Tibb Universteti, Patoloji fizilogiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Состояние коагуляционного гоместаза в усиловиях из-менения мексидола с клек-саном при эксперменталном сахарном диабете.

Алиев С.Д

Алиев М.Х

Алиев С.И

Алиева Д.Т

Гасымова А.Ш Сафаралиева Л.Х Глуева А.А

Аллергология и иммунология, Mockвa 2013.том-14.№1.с.58

2

Eksperimental ŞD zamanı kleksanın ürəyin limfadrena-jına təsiri

Əliyev S.C.

Əliyev M.X

Hüseynova Ş.M 

Qluyeva Ə.Ə

Səmədova S.A

Əliyeva C.T

Qasımova A.Ş

B.M.Aşurovun 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik kon-fransın materialları.Bakı-2013

3

Eksperimental ŞD zamanı toxumaların limfodrenajının pozulmasının retinopatiyaların inkişafında rolu

Əliyev S.C.             Əliyev M.X             Qasımova A.Ş       Pənahi M.A         Səfərəliyeva L.X

ATU-nun yekun elmi konfransının materialları

4

Xroniki virus hepotitlərin şə-kərli diabetin müayinəsi

Ömərova Z.M

Hacıyeva T.Ə

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.V.Axundov adına Milli Elmi Tədqiqat, Tibbi profilaktika insti-tunun elmi əsərləri. 7-ci cild, 2014

5

Qan və limfanın damardaxili laxtalanmasının retinopatiya-ların patogenezində rolu.

Əliyev M.X

Qasımova A.Ş      Şahverdiyev H.G

Anatomiya kafedrasının 95 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi kon-fransın materialları.Bakı 2014

Cəmi 7