(+99412) 597-38-98

ass. J.Ş. Ibrahimova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İbrahimova Jalə Şahin qızı

2

İxtisas

Otolorinqoloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Patoloji fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1996-2001

Otolorinqoloq

ATU

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2009-2012

Baş laborant

ATU Patoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

2

2012-hazirda

Assistent

ATUatoloji fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi r-nu, Mirqasımov küçəsi 1

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Нарушения липидного обмена и свертывыемости лимфы в па-тогенезе диабетического нефропатии.

Алиев С.Д.

Мамедов М.

Джафарова Н.

Баку 2014,стр 132-136

2

Патогенетическое значение на-рушения лимфатического дрена-жа тканей при экспери-менталъном сахарном диабете

Алиев М.Х.

Глуеава А.А

Алиев А.

Джафарова Н.А.

Бадалова А.Т

Мат. 21-ой Всемирного конг. По  реаб. в мед. и иммун. реаб.

Сингапур 2015 ж-л Аллер-гология и иммун-я т 16 №3 ст.278-27

3

Активность печеночных фер-ментов в крови и лимфе в усло-виях лимфоцтимуляции при экспериментальном сахарном диабете. М.Б.Талышинская, Дж.Ш. Ибрагимова .

Я.Д.Мамедов,

М.Х.Алиев, С.Д.Нифталиева С.И.Алиев,

С.А.Самедова, М.Б.Талышинская,

Мат. XVIII междун. когресса по реабилитации и имму-нореабилитации. Лондон, 2013, с. 56-57.

4

Şəkərli diabet zamanı toxumaların limfodrenajının pozulmasının qa-raciyər çatışmamazlığında rolu.

Məmmədov Y.C.

Əliyev M.X.

Əliyeva C.T

Əliyev S.H

ATU-nun yekun elmi kon-fransı.Bakı 2014, s. 250-251