ass. Bədəlova A.T.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Bədəlova Aytac Tahir qızı

2

İxtisas

Patofizioloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Azərbaycan Tibb Universiteti, Patoloji fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2008-2014

Həkim,pediatriya

ATU

Bakı şəh. Nəsimi ray. Mirqasımov küç.1

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2014-

Baş laborant

ATU, Patoloji fiziologiya kafedrasi

Bakı şəh. Nəsimi ray. Mirqasımov küç.1

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

3ay

Radiologiya

Türkiyə, Ankara, Hacettepe universiteti

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Şəkərli diabet və onun ağırlaş-malarının müalicəsində erkən diaqnostikanın və limfatrop fito-terapiyanın əhəmiyyəti

prof., Əliyev S.C.

 

2

Патогенетическое значение на-рушение лимфатического дре-нажа тканей при эксперимен-тальном сахарном диабете.

Алиев М.Х.,

Гулиева А.А.,

Алиева А.Д.,

Алиев О.С.,

Джафарова Н.А., Шахвердиев Г.Г., Ибрагимова Ж.Ш

Материалы ХХI Всеморного конгресса по реабилитации в медицине и иммуно-реабилитации// Сингапур-декабр, 2014

3

Патогенетическое значение из-менений активности печеночных ферментов в лимфе из грудного протока при сахарном диабете

Мамедов Я.Д.,

Алиев М.Х.,

Нифталиева С.Ф., Агамалиева У.Д.

Сборник международной научной конференции, посвященной 95-летнему юбилею создания кафедры анатомии человека Азер-байджанского Медицинс-кого Университета. Баку, 2014 , с.237-241

4

Eksperimental şəkərli diabet za-manı oksidativ stress və damar-daxili laxtalanmanın qan və lim-fada güclənməsi.

Əliyev М.Х.,

Qasımova A.Ş.,

Əliyev S.H.,

Şahverdiyev H.G.,

Bakı, 2016. c