(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. Kərimova İ.İ.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Kərimova İlahə İsrafil qızı

2

İxtisas

Patoloq-anatom

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

ATU-nun Patoloji anatomiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1982 - 1988

Həkim

ATU

Bakı şəh., Bakıxanov küç., ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2010-hal hazıradək

Dosent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

2

2003-2010

Baş müəllim

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., Füzuli küç., ev 67

 

3

1997-2003

Assistent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., Füzuli küç., ev 67

 

4

1988-1991

Baş laborant

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., Füzuli küç., ev 67

 

5

1982-1988

Tələbə

ATU, Müalicə-profilaktika fakültəsi

Bakı şəh., Bakıxanov küç., ev 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

31 iyul – 1 sentyabr 2014

Erasmus Mundus proqramının MEDEA proyekti çərçivəsində universitet müəllimlərinin mübadiləsi.

İtaliya, Peruca Universitet klinikası

2

Aprel – May.2012

Avstriya-Amerika fondunu təşkilatçılığı ilə Patologiya üzrə seminar

Salzburq, Avstriya

3

May 2010

Avstriya-Amerika fondunu təşkilatçılığı ilə Patologiya üzrə internşip

Vyana, Avstriya

4

Iyun 2009

Avstriya-Amerika fondunu təşkilatçılığı ilə Patologiya üzrə seminar

Salzburq, Avstriya

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Диагностическое значение тонкои-гольной аспирационной биопсии при двусторонних увеличениях околоушных желез.

Мусаев Дж.С.

Гасанов А.Б.

Керимова И.И.

Морфология 2016;10(1):49-53.

2

Geç dönemde gebeliğin sonlandırıl-masının bir nedeni olarak dev antenatal hidronefroz: fetal otopsi olgusu.

Hasanov A.

Musayev J.

Karimova I.

Zeynalov H.

Adli Tıp Bülteni, 2015, Cilt:20, Sayı:2, s. 109-112.

3

Aspergilloma of the maxillary sinus.

Hasanov A.

Musayev J.

Gurbanov T.

Karimova I.

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, Vol. 119, No 3, March 2015, e123

4

Fine needle aspiration cytology results of salivary gland masses: review of 150 cases.

Musayev J.

Hasanov A.

Karimova I.

Abstracts of the 39th Euro-pean Congress of Cytology, Milan, Italy, 20-23 September 2015. Cytopathology, Volu-me 26, Supplement S1, p. 84-85.

5

Paratestiküler kitle oluşumunun en-der bir nedeni: klamidyal epididimit

Musayev J.

Hasanov A.

Karimova I.

Nazirova M.

Budagova G.

Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu Bildirileri, Yeni Üroloji Dergisi, Özel Sayı, Ocak 2015, s.163.

 

Cəmi: 100 elmi əsər, onlardan 2-si dərslik, 3-ü dərs vəsaiti.