(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., b.m. Ələkbərov A.Ə.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Akif Ələkbərov Ələsgər oğlu

2

İxtisas

Patoloq-anatom

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

ATU-nun Patoloji anatomiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

01.09.1985-07.06.1991

Pediatr

ATU

Bakı şəh, Bakıxanov küç., ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2011-dən hal hazıradək

Baş müəllim

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

2

28.02.1994-2011

Assistent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

3

01.09.1991-01.09.1993

Klinik ordinator

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

15.09.2011-11.11.2011

Patoloji anatomiya ümumi təkmil-ləşdirmə kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

2

15.09.2006-14.12.2006

Ümumi patoloji anatomiya kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

3

15.12.2008-30.01.2009

Punksion və endoskopik biopsiyaların mikroskopik diaqnostikası üzrə tematik təkmilləşdirmə kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

4

1995 (4 ay)

Patoloji anatomiya kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Kəskin destruktiv pankreatit zamanı kardiovaskulyar patologiyaların his-tomorfoloji xüsusiyyətləri.

Əliyev F.X.

Ələkbərov A.Ə.

Mirzəyeva T.N.

I Beynalxalq Məhkəmə Tib-bi Ekspertiza və Patologiya Konqresi. Bakı 2016, p.17.

2

Нейрогистохимическое исследова-ние вегетативных нервных ганг-лиев при разных стадиях ожоговой болезни.

 

Алекперов А.А.

Мирзоева Т.Н.

Мамедияев Р.Р.

Агаджанова А.Х.

Sağlamlıq jurnalı. Bakı 2013, №4, s. 183-187.

3

Bəzi nefrotoksik maddələrlə zəhər-lənmələr zamanı inkişaf etmiş böyrək çatışmamazlığında böyrəklərin ney-romorfologiyası.

Ələkbərov A.Ə.

Cahangirov M.Ş.

Mirzəyeva T.N.

Prof. T.Ə.Əliyevin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi təcrübi konfransın ma-terialları. Bakı, 2011, s.317.

4

Yanıq xəstəliyi zamanı ağciyərlərin damar sistemində gedən ultra-struktur dəyişiklikləri.

Ələkbərov A.Ə.

Mirzəyev M.İ.

Azərbaycan Tibb Univer-sitetinin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransın material-ları. Bakı, 2010, s. 410-411.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

Patoloq-anatomlar və məhkəmə ekspertlərinin cəmiyyətinin üzvü