(+99412) 597-38-98

2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin kollokvium tarixləri

Stomatologiya fakültasinin 2-ci kurs talabalari üçün

Patoloji anatomiya—1 fənni üzra 2020/2021-ci tadris ilinin yaz semestrinin təqvim-mövzu planına uyğun keçiriləcək

kollokvium tarixlari

X•.

Qru plar

Kollokvium tarixlari

Kollokvium 1

Kollokvium 2

Qeyd

1

4l9A-la

23.04.2021 — 10.30

21.05.202 l — 10.30

 

2

419A-1b

23.04.202 l — 10.30

21.05.2021 — 10.30

 

3

4l9A-2a

22.04.2021 — 14.30

27.05.2021 — 14.30

 

4

419A-2b

20.04.2021 — 1.30

25.05.2021 — 12.30

 

5

4l9A-3a

20.04.2021 — 14.30

25.05.202 l — 14.30

 

6

6195-1 (4l9A-3 b)

22.04.202 l — 08.30

2 7.05.202 I — 08.30

 

7

4l9A-4a

23.04.202 I — 14.30

2 l.05.2021 — 14.30

 

8

419A-4b

20.04.2021 — 08.30

25.05.2021 — 08.30

 

9

419A-5a

22.04.202 I — 1 2.30

27.05.2021 — 12.30

 

10

4 l9A-5b

23.04.202 1 — l 2.30

21.05.2021 — 12.30

 

11

4 l9A-6a

19.04.2021 — 14.30

24.05.2021 — 14.30

 

12

4 l9A-6b

21.04.2021 — 12.30

26.05.2021 — 12.30

 

13

4 l9A-6c

19.04.2021 — 10.30

24.05.2021 — 10.30

 

14

419R-1a

23.04.202 l — 10.30

21.05.2021 — 10.30

 

15

4l9R- lb

23.04.2021 — 14.30

21.05.2021 — 14.30

 

16

4 l9I- I a

19.04.2021 — 12.30

24.05.202 l — 12.30

 

17

4 l9İ-1 b

22.04.2021 — 14.30

27.05.2021    14.30

 

18

4l9İ-2a

23.04.202 l — 10.30

21.05.2021    10.30

 

19

419İ-2b

23.04.202 l — 1.30

21.05.2021 — 12.30

 

 

20

419I-3a

19.04.2021 — 14.30

24.05.202 I — 14.30

 

21

4191-3b

22.04.202 l — 10.30

27.05.2021 — I 0.30

 

 

I Müalica-profilaktika fakültasinin 3-cü kurs talabalari üçün

Patoloji anatomiya-2 fanni üzra 2020/2021-ci tadris ilinin yaz semestrinin taqvim- mövzu planına uyğun keçirilacak

kollokvium tarixlari

Qruplar

Kollokvium tarixlari

Kollokvium 1

Kollokvium 2

Qeyd

1

l18A-la

23.04.202 I — 12.30

21.05.2021 — 14.30

 

2

ll8A-1b

19.04.2021 — 08.30

24.05.2021 — 10.30

 

3

I l8A-2a

19.04.2021 — 08.30

24.05.202 l — 10.30

 

4

l18A-2b

22.04.2021 — 12.30

27.05.202 1 — 14.30

 

5

118A-3a

22.04.2021 — î 2.30

27.05.2021 — 14.30

 

6

ll8A-3b

21.04.2021    12.30

26.05.2021 — 14.30

 

7

ll8A-4a

19.04.2021 — 08.30

24.05.2021 — 10.30

 

8

l18A-4b

23.04.2021 — I 2.30

21.05.202 1 — 14.30

 

9

ll8A-5a

23.04.202 l — 1 2.30

2 l .05.2021 — 14.30

 

10

ll8A-5b

21 .04.202 l — 08.30

26.05.2021 — 10.30

 

11

ll8A-6a

22.04.202 I — 08.30

27.05.2021 — 10.30

 

12

l18A-6b

23.04.2021 — I 2.30

21.05.2021    14.30

 

13

l18A-7a

19.04.2021 — 12.30

24.05.2021 — 14.30

 

14

118A-7b

21 .04.2021 — 08.30

26.05.2021 — 10.30

 

15

ll8A-8a

22.04.202 l — 08.30

27.05.202 1 — 10.30

 

16

1 l8A-8b

20.04.2021    1.30

25.05.2021 — 14.30

 

17

1 18A-9a

23.04.2021 — 08.30

21.05.2021 — 10.30

 

18

1 18A-9b

22.04.2021 — 08.30

27.05.202 1 — 10.30

 

19

l l8A-10a

19.04.2021 — î?.30

24.05.2021 — 14.30

 

20

1 l8A-10b

22.04.2021 — 08.30

27.05.2021 — 10.30

 

21

1 l8A-11 a

23.04.2021 — 1 2.30

21.05.202 1 — 14.30

 

22

118A-l 1 b

"--*.04.202 1 — 08.30

27.05.202 1 — 10.30

 

23

118Al?a

19.04.202 1 — I 2.30

24.05.2021 — 14.30

 

24

l l8A- 1 2b

19.04.202 1 — 12.30

24.05.202 I — 14.30

 

25

118A-13a

20.04.2021 — l 2.30

25.05.202 l — 14.30

 

26

118A-13 b

22.04.202 1 — 12.30

27.05.2021 — 14.30

 

27

1 l8İ-1a

19.04.202 l — 1 2.30

24.05.202 I — 14.30

 

28

118İ- 1 b

21 .04.2021 — 08.30

26.05.202 1 — 10.30

 

29

1 181-2a

23.04.202 l — 1 2.30

21 .05.2021 — 14.30

 

30

1181-2b

23.04.202 I — l 2.30

21.05.2021 — 14.30

 

31

1 l8İ-2c

2 l .04.202 I — 08.30

26.05.2021 — 10.30

 

 

II Müalica-profilaktika fakültasinin 3-cü kurs talabalari üçün

Patoloji anatomiya—2 fanni üzra 2020/2021-ci tadris ilinin yaz semestrinin taqvim-mövzu planına uyğun keçirilacak

kollokvium tarixlari

N-•

Qruplar

Kollokvium tarixlari

Kollokvium 1

Kollokviu m 2

Qeyd

1

218A-l a

23.04.202 l — 08.30

21.05.2021 — 10.30

 

2

2 l8A-1 b

19.04.202 l — 08.30

24.05.2021 — 10.30

 

3

2l8A-2a

19.04.2021 — 08.30

24.05.202 1 — 10.30

 

4

2 l8A-2b

23.04.2021 — 08.30        '

2 I .05.2021 — 10.30

 

5

218A-3a

20.04.2021 — l 2.30

25.05.2021 — 14.30

 

6

2 l8A-3b

19.04.202 1 — 08.30

24.05.2021 — 10.30

 

7

218A-4a

21.04.202 l — l 2.30

26.05.2021 — 14.30

 

8

218A-4b

23.04.2021 — 08.30

2 l .05.2021 — 10.30

 

9

218A-5a

20.04.202 l — 08.30

25.05.2021 — 10.30

 

10

218A-5 b

2 l .04.2021 — 1.30

26.05.2021 — I 4.30

 

11

2 l8A-6a

23.04.2021 — l 2.30

21.05.2021 — 14.30

 

12

2 l8A-6b

20.04.2021 — 08.30

25.05.2021 — 10.30

 

13

2 l8A-7a

20.04.2021 — 08.30

25.05.2021 — 10.30

 

14

218A-7b

2 1.04.2021 — 1.30

26.05.202 1 — 14.30

 

15

218A-8a

21.04.2021 — 12.30

26.05.2021 — 14.30

 

16

2 l8A-8b

22.04.2021 — 08.30

27.05.2021 — 10.30

 

17

2l8A-9a

20.04.202 1 — 12.30

25.05.202 1 — 14.30

 

18

218A-9b

22.04.2021 — 1.30

27.05.2021 — 14.30

 

19

218A-10a

21.04.2021 — 12.30

26.05.202 1 — 14.30

 

20

2l8A-10b

19.04.202 l — 08.30

24.05.202 I — 10.30

 

21

218A-1 l a

20.04.202 I — 12.30

25.05.202 1 — 14.30

 

22

218A-l lb

22.04.2021 — 12.30

27.05.202 1 — 14.30

 

23

218A-11 c

2 l .04.202 I — l 2.30

26.05.202 l — 14.30

 

24

2 l8R-1 a

2 l .04.202 I — 10.30

26.05.202 l — l 2.30

 

25

2 l8R-1b

22.04.2021 — 08.30

27.05.202 1 — 10.30

 

26

2 l8R-2a

19.04.2021 — 08.30

24.05.2021 — 10.30

 

27

2 l8R-2b

22.04.2021 — 08.30

27.05.2021 — 10.30

 

28

2 l8İ-1 a

23.04.2021 — 12.30

H.05.2021 — 14.30

 

29

2 I 8İ-1 b

19.04.202 l — 08.30

24.05.202 1 — 10.30

 

30

218İ-2a

22.04.202 l — 1 2.30

27.05.202 l — 14.30

 

31

218İ-2b

22.04.2021 — 12.30

27.05.2021 — 14.30

 

32

2 l8İ-2c

19.04.2021 — 08.30

24.05.202 1 — 10.30

 

 

İctimai Sahiyya fakültasinin 3-cü kurs talabalari üçün

Patoloji anatomiya-2 fanni üzra 2020/2021-ci tadris ilinin yaz semestrinin taqvim- mövzu planına uyğun keç irilacak

kollokvium tarixlari

N.

Qruplar

Kollokvium tarixlari  

        Kollokvium 1

Kollokvium 2

Qeyd

1

3l8A-1a

19.04.202 1 — 14.30

24.05.2021 — 14.30    

 

2

318A- 1 b

20.04.2021 — 08.30

25.05.2021 — 08.30

 

3

3l8A- l c

20.04.2021 — 14.30

25.05.2021 — 14.30

 

4

3 l8R-1A

21.04.202 l — 14.30

26.05.2021 — 14.30

 

 

Patoloji anatomiya—2 fanni üzra 2020/2021-ci tadris ilinin yaz semestrinin taqvim-mövzu planına uyğun keçirilacak

kollokvium tarixlari

N.•

Qruplar

Kollokvium tarixlari

Kollokvium 1

Kollokvium 2

Qeyd

l

6l8A-1 a

22.04.202 l — 10.30

27.05.2021 — 12.30

 

2

6l8A- l b

19.04.202 l — 08.30

24.05.2021 — 10.30

 

3

6l8A-2a

20.04.202 1 — 12.30

25.05.2021 — 14.30

 

4

6l8A-2b

21.04.2021 — 12.30

26.05.202 I — 14.30

 

 

Müalicə-profilaktika, Hərbi tibb va ictimai səhiyya fakültələrinin 3-cü kurs tələbələri üçün

Patoloji anatomiya—2 fənni üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrində tədris olunan təcrübi (seminar) Məşğələ MÖVZU PLANI

Mövzu l. Nozologiya. Endokarditlar, miokarditlar, perikarditlor. Ürık qüsurlarlı. Vaskulitlor.

Mövzu 2. Ateroskleroz. Hipertoniya xəstəliyi.

Mövzu 3. Ürəyin Gemik xəstəlikləri. Serebro-vaskulyar xəstəlik.

Mövzu 4. Revmatik xəstəliklər.

Mövzu 5. Agciyər xəstəlikləri.

Mövzu 6. Mədə-bagırsaq traktı xəstəlikləri. Mövzu 7. Qaraciyər xəstəlikləri.

Mövzu 8. Böyrək xəstəlikləri.

Mövzu 9. Daxili sekresiya vəzlərinin xostaliklori. Daxili cinsiyyət üzvlərinin və süd vəzlərinin xəstəlikləri. Hamiləlik patologiyaları.

Mövzu 10. Kollokvium 1 (Arallq qiymatlandirma). Bu kollokviuma 1-9-cu mövzuları əhatə edon yalnız praktik (seminar) materiallan daxil ediləcəkdir. Kollokvium mərkəzi qaydada Universitetin Imtahan Morkozinda keçiriləcəkdir.

Mövzu 11. Înfeksion xəstəliklər, ümumi məlumat. Virus infeksiyaları (Qrip. QWIlca. Poliomielit. ÎÎV-infeksiya). Rikketsiozlar (Sopkili yatalaq).

Mövzu 12. Bakterial hava-damcı infeksiyaları (Difteriya. Skarlatina. Meninqokok infeksiyalarl). Bakterial bagırsaq infeksiyalan (Qarın yatalagı. Voba. Dizenteriya).

Mövzu 13. Vərəm. Sepsis.

Mövzu 14. Prenatal patologiyalar.

Mövzu 15. Perinatal patologiyalar.

Mövzu 16. Kollokvium 2. Bu kollokviuma 11-15-ci mövzuları əhatə edən yalnız praktik (seminar) məsğələ materialları daxil ediləcəkdir. Kollokvium kafedrada keçiriləcəkdir.

 

Stomatologiya fakültəsinin 2-ci kurs tələbəıəri üçün

Patoloji anatomiya—l fənni üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrində tədris olunan təcrübi (seminar) məşğələlərin

MÖVZU PLANI

Mövzu 1. Patoloji anatomiyanın məzmunu, məqsədi, müayina obyektlari va tədqiqat üsulları. Təşrih.

Mövzu 2. Distrofiyalar haqqında ümumi məlumat. Parenximatoz distrofiyalar.

Mövzu 3. Stromal-damar (mezenximal) distrofıyalar.

Mövzu 4. Qarışıq distrofiyalar.

Mövzu 5. Hüceyrə ölümü (nekroz, apoptoz). Ölüm. Erkan va gecikmiş meyit əlamətləri.

Mövzu 6. Qan va limfa dövranı pozğunluqları.

Mövzu 7. İltihab haqqında ümumi məlumat. Ekssudativ iltihablar.

Mövzu 8. Proliferativ iltihablar. Spesifik iltihablar.

Mövzu 9. İmmun patoloji proseslar. Timusun patologiyaları. Yüksək həssaslıq reaksiyaları. Autoimmun proseslar. İmmun çatışmazlıq sindromları. Mövzu 10. Kompensator-uyğunlaşma proseslari.

Mövzu I I. Kollokvium I (Aralıq qiymatlandirma). Bu kollokviuma 1-10-cu mövzuları əhatə edan yalnız praktik (seminar) məşğə1ə materialları daxil ediləcəkdir. Kollokvium mərkəzi qaydada Universitetin İmtahan Mərkəzində keçiriləcəkdir.

Mövzu 12. Şişlar haqqında ümumi məlumat. Epitel toxumasının şişləri.

Mövzu 13. Ayrı-ayrı üzvlarin xərçəngi (Ağciyor xərçəngi. M3d3 xərçəngi. Kolorektal xərçəng).

Mövzu 14. Mezenximal şişlar. Sinir sisteminin şişləri. Melanin əmələ gətirən toxumanın şişlari.

Mövzu 15. Qan sistemi xəstəlikləri (Qan sisteminin şişləri. Anemiyalar).

Mövzu 16. Odontogen şişlər. Çana-üz nahiyəsinin şişəbənzər prosesləri va kistaları. Ağız boşluğunun selikli qişasının, ağız boşluğu üzvlərinin və ağız suyu vəzlərinin şişönü proseslari va şişləri.

Mövzu 17. Kollokvium 2. Bu kollokviuma 12-16-cı mövzuları əhatə edan yalnız praktik (seminar) məşğə1ə materialları daxil ediləcəkdir. Kollokvium kafedrada keçiriləcəkdir.