t.h., müdiri t.e.n., dos. Zeynalov F.M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Fikrət Zeynalov Məhərrəm

2

İxtisas

Terapevt-kardioloq

3

Vəzifə

Dosent, tədris hissə müdiri

4

Şöbə

Qastroenterologiya və Revmatologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1975-1981

Müalicə işi

N. Nərimanov adına ATİ

Bakı şəhəri. Bakixanov küç. 23

2

1986-1988

Klinik ordina-tura kardiologiya

Ukrayna Terapevtik elmi tədqiqat institutu

Xarkov, Ukrayna

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1988-1990

Elmi işçi

Ukrayna Terapevtik elmi tədqiqat institutu

Xarkov, Ukrayna

2

1992-1996

Kardioloq

TTSX

Sumqayıt, Azərbaycan

3

1991-  hal hazıra kimi

Dosent

ATU-nun Pediatriya fakültə-sinin Daxili xəstəliklər ka-fedrası

Bakı şəhəri. Bakixanov küç.23

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Влияние энаприла на внутри-сердечную кинетику больных с тяжелой гипертонией

Зейналов Ф.М.

Материалы международной научной конференции, посвя-щенной 80-летию Азербайд-жанского университета Баку- 2010, стр. 251-252

2

Revmatoid artritli xəstələrin eto-sinlə müalicəsinin xüsusiyyətləri

Qəmbərov H.M.

Məmmədov T.A.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın ma-terialları, Bakı-2010, c.200

3

Особенности динамики пока-зателей внутрисердечной кине-тики у больных резистентной артериальной гипертонией в результате лечения эналапри-лом

Зейналов Ф.М.

Гамбаров Г.М.

Абдуллаев Ф.М.

Материалы посвященные юбилею 90-летия Г.А.Алиева. Баку- 2011, стр.71-72

4

Гастроэзофагеальная рефлюкс-ная болезнь у больных с ожи-рением

Зейналов Ф.М.

Материалы посвященные юбилею 90-летия Г.А.Алиева, Баку- 2011, стр.71-72

5

Xronik oforitlər (XO) və qastroduo-denal zonanın struktur-funksional dəyişiklikləri

Zeynalov F.M. və həmmüəlliflər

Ə.Əliyevin 115 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans, Bakı- 2012, s. 54-55

6

Arterial hipertenziyaların differen-sial diaqnostikası

Zeynalov F.M. və həmmüəlliflər

Tədris metodik tövsiyyə, 2013

 

Cəmi 82, onlardan 3 ixtira