(+99412) 597-38-98

t.e.n., ass. Məcidova S.A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sevda Məcidova Abbas qızı

2

İxtisas

Terapevt-kardioloq

3

Vəzifə

Assistent   

4

Şöbə

Qastroenterologiya və Revmatologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1970-1976

Müalicə işi

N.Nərimanov adına ATİ

Bakı şəh. Bakixanov küç. 23

2

1981-1982

Ordinatura

Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu

Bakı şəhəri

3

1982-1993

Baş elmi işçi

Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu

Bakı şəhəri

4

1993-hal hazıra kimi

Assistant

ATU-nun Pediatriya fa-kültəsinin Daxili xəstəlik-lər kafedrası

Bakı şəh. Bakixanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1981-1982

Ordinatura

Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu

Bakı şəhəri

2

1982-1993

Baş elmi işçi

Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu

Bakı şəhəri

3

1993-hal hazıra kimi

Assistant

ATU-nun Pediatriya fakültə-sinin Daxili xəstəliklər ka-fedrası

Bakı şəhəri, Bakixanov küç.23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Применение Милдроната при сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца.

Гамбарова Т.Г.

Курбанова З.Д.

Меджидова С.А.

Юбилейный сборник посвященный памя-ти проф. А.Агаева 2009.

2

Сахарный диабет типа 2 и сос-тояние желудка

Hidayətov Ə.A.

Əlixanova J.Ç.

Bayramova S.A.

Məcidova S.A.

Azərbaycan Tibb Jur-nalı, 2012-2

3

Xroniki hepatitlər.

Hidayətov Ə.A.

Məcidova S.H.

Əlixanova J.Ç.

Əliyeva S.A.

Tədris-metodik vəsait. 2012

4

Qaraciyə xəstəlikləri.

Hidayətov Ə.A.

Məcidova S.H.

Əlixanova J.Ç.

Əliyeva S.A.

Hidayətova L.Ə.

Dərs vəsaiti, 2015