(+99412) 597-38-98

t.e.n., ass. Qəmbərova T.Q.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Tamilla Qəmbərova Qəmbər

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Qastroenterologiya və Revmatologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1964-1970

Müalicə işi

N.Nərimanov adına ATİ

Bakı şəh. Bakixanov küç.23

2

1971-1974

Aspirant

N.Nərimanov adına ATİ

Bakı şəh. Bakixanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1974-  hal hazıra kimi

Assistent

ATU-nun Pediatriya fakültə-sinin Daxili xəstəliklər ka-fedrası

Bakı şəhəri. Bakixanov küç.23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Revmatoid artritdə xəstələrin Eto-sinlə müalicənin xüsusiyyətləri

H.M.Qənbərov

T.Q.Qəmbərova

F.M.Zeynalov

ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq el-mi konfransının materialları, Bakı, 2010 il, s. 200

2

Revmativ artritdə intensiv terapi-yanın xüsusiyyətləri

S.K.Musayev

T.Q.Qəmbərova

Prof. T.Ə.Əliyeva həsr olun-muş elmi konfransın mate-rialları, Bakı, 2011 il, sent-yabr, s. 43

3

Ahıl yaşlı olan xəstələrdə ektra-sistolik aritmiya zamanı antiaritmik preparatların təyin edilməsi

T.Q.Qəmbərova

Prof. T.Ə.Əliyevin anadan ol-masının 115 illiyinə həsr olun-muş elmi konfransın materialları, Bakı, 2012, s. 145

4

Osteoporoz xəstəlikdə bifosfolod preparatı ilə müalıcə

T.Q.Qəmbərova

Sağlamlıq jurnalı -2014

5

Cəmi 60 elmi iş