t.ü.f.d., b.lab. Bayramova S.A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Bayramova Səbinə Aydın qızı

2

İxtisas

Terapevt

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

Qastroenterologiya və Revmatologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999-2005

Müal-profil.

ATU

Bakı şəhəri. Bakixanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2005-2006

Ordinator

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri. Bakixanov küç.23

2

2006-2008

Sahə həkimi

2 saylı Dəmir yol polikli-nikası

Biləcəri qəsəbəsi

3

2008-2011

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri. Bakixanov küç.23

4

2011- hal-hazıra kimi

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri. Bakixanov küç.23

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Морфофункциональное состояние желудка у больных сахарным диабе-том второго типа

Bayramova S.A.,

Ə.A.Hidayətov,

Süleymanov Z.M

Saglamlıq jurnalı 2010, № 7, s.7-11

2

Сахарный диабет второго типа и сос-тояние желудка

Bayramova S.A.,

Ə.A.Hidayətov,

Əlixanova İ.Ç.

Məcidova S.A.

Azərbaycan Tibb jur-nalı, 2012, № 2, s.59-62

3

Helicobacter pylori инфекция у боль-ных сахарным диабетом

Bayramova S.A.,

Ə.A.Hidayətov,

Əlixanova İ.Ç.,

Əliyeva S.Ə.

Практична меди-цина, 2012, № 2, стр.38-43

4

Морфофункциональное сопоставле-ние состояния желудка у больных с сахарным диабетом 2-го типа

Bayramova S.A.,

Ə.A.Hidayətov,

Saglamlıq jurnalı, 2012, № 5,s.86-90

5

Морфофункциональное статус сли-зистой оболочки желудка у больных сахарным диабетом 2-го типа

Bayramova S.A.,

Ə.A.Hidayətov,

Sadiqov B.İ.,

Hüseynova X.Q.,

Musayev D.S.

Биомедицина, 2013, № 2, стр.14-15