(+99412) 597-38-98

Tədris proqramı

Azərbaycan  Tibb Universiteti                               “TƏSDİQ EDİRƏM” 

II Müalicə-profilaktika fakültəsinin IV daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri: Ə.A.Hidayətov

İmza                    14.09.2017                     

 

DAXİLİ  XƏSTƏLİKLƏR   

fənni üzrə

İŞÇİ  TƏDRİS PROQRAMI

 (SİLLABUS)

FƏNNİN KODU:                                                           

FƏNNİN NÖVÜ:                                                            Məcburi

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ:                                     VII-VIII,IX,X,XI,XII

КУРС                                                                        VI

FƏNNİN KREDİTİ:                                                        14 kredit

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI:                                       Əyani

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ:                                                Azərbaycan

TƏDRİS YÜKÜ: Mühazirə 18 saat, kurasiya 192 saat (cəmi 210 saat)

FƏNNİ TƏDRİS EDƏN                                              

MÜƏLLİM :                                              Ass.  Verdiyev A.A., Abdullayev F.M.

KAFEDRANIN ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ:                    012 -441-31-83, əlavə 211

 

E-MAİL:

 

PREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan  fənlər: anatomiya, histologiyа, fiziologiya, daxili xəstəliklərin propedevtikası.

 

KOREKVİZİTLƏR:  

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxtda başqa fənlərin tədris olunması zərurəti yoxdur.

 

KURSUN  TƏSVİRİ:

Bu fənində daxili xəstəliklərin etiologiyası, patogenezi, klinikası, ağırlaşmaları, differensial diaqnostikası, müayinə və müalicə prinsipləri geniş şərh edilir.

 

KURSUN MƏQSƏDİ:

“Daxili xəstəliklər” fənninin əsas məqsədi tələbələrə daxili xəstəliklərin nazoloji formalarının etiologiya və patogenezini öyrətmək, terapevtik xəstələrin müayinə vərdişlərinin möhkəmləndirmək, daxili orqanların əsas xəstəliklərinin tipik formalarının kliniki təzahürləri haqda bilikləri artırmaq, tələbələrə sərbəst diaqnoz qoymaq üçün vərdişlərin öyrədilməsi, xəstəliklərin atipik və nadir rast gəlinən formaları ilə tanış olunması, müqayisəli diaqnoz metodlarına yiyələnməyi, sərbəst diaqnoz qoymağı, farmakoterapiyanı, təxirəsalınmaz terapevtik yardımın göstərilməsi, daxili xəstəliklər zamanı reabilitasiya, dispanserizasiya və həkim əmək ekspertizasının əsas prinsiplərinin öyrədilməsidir.

 

KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

Bu fənn tədris olunub qurtardıqdan sonra tələbələr daxili orqanların patologiyası olan xəstələrin  laborator- instrumental müayinə planını tərtib etməyi, xəstəliklərin diaqnostikasında istifadə olunan  laborator- instrumental nəticələrini düzgün qiymətləndirməyi bacarmalıdır.

    

     FƏNNİN MÖVZULARI:

 1. Ağciyər infiltratının dif. diaqnostikası.
 2. Bronxoobstruktiv sindromun dif. diaqnostikası.
 3. Ağciyər ürəyi sindromu.
 4. Ürək küylərinin dif. diaqnostikası.
 5. Kardiomeqaliyaların dif. diaqnostikası.
 6. Ürək çatışmazlığının dif. diaqnostikası.
 7. Hipertoniya xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 8. ÜİX, stenokardiya: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 9. Miokard infarktı: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 10. Xroniki qastrit. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 11. Xəstəlik tarixinin qəbulu.

 

FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ:

1. Kəskin və xroniki bronxit: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

2. Bronxial astma:  etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

3. Revmatik qızdırma və ürək qüsurları:  etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

4. Hipertoniya xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.  

5. ÜİX, stenokardiya, miokard infarkt: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

6. Ürək catışmazlığı: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

 Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq:

50 bal- imtahana qədər

O cümlədən:

10 bal - dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanacaq ballardır.

50 bal imtahanada toplanır!

Imtahan test üsulu ilə keçirilir.Test 1000-ə yaxın sualdan ibarətdir.

 

QEYD:

Imtahanda minimum 17 bal toplanmasa,imtahana qədər yığılan ballar toplanmır.İmtahanda və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A -      “Əla”                      - 91 – 100

B -      “Çox yaxşı”            - 81 – 91

C -      “Yaxşı”                   - 71 – 80

D -      “Kafi”                     - 61 – 70

E -       “Qənaətbəxş”         - 51 – 60

F -       “Qeyri-kafi”           - 50 baldan aşağı

 

SƏRBƏST İŞ:

Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir.Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada,word faylı formasında, həcmi 1-2 səhifə ( şrift 12) olmalıdır.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məzmunu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.

 

SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL  VERİLMƏSİNİN SON TARİXİ

1

Sistem xəstəlikləri

Son tarix Kurasiyanın axırıncı günü

2

Anemiyalar

-/-

3

Miokard infarktı- EKQ dəyişiklikləri

-/-

4

Sümük-oynaq sistemi

-/-

5

Tənəffüs sistemi

-/-

6

Ürək-damar sistemi

-/-

7

Həzm sistemi

-/-

8

Sidik ifrazat sistemi

-/-

9

Qan və qanyaranma sistemi

-/-

10

Endokrin və maddələr mübadiləsi

-/-

 

Son tarixdən  sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmır.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnalda yazılır.

 

ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR

 1.  Б.И. Шулутко, «Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней», 2009
 2.  В.С.Мухин  «Внутренние болезни», 2012 г
 3. В.С. Моисеев «Внутренние болезни», 2012 .
 4.  V.Ə. Əzizov “Daxili xəstəliklər”, 2011 г
 5.  H.V. Məmmədhəsənov “Daxili xəstəliklər”, 2009
 6.  В.Г.Артамонова, Н.Н.Шаталов «Профессиональные болезни», 1986

 

  KURS İŞİ:

Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulumur.

  TƏCRÜBƏ:

Bu fənn üzrə yay peşə təcrübəsi nəzərdə tutulur.

 

Azərbaycan  Tibb Universiteti                               “TƏSDİQ EDİRƏM” 

II Müalicə-profilaktika  fakültəsinin IV daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri: Ə.A.Hidayatov

İmza                    14.09.2018                       

 

DAXİLİ  XƏSTƏLİKLƏR                            

 

    fənni üzrə

İCTİMAİ SƏHİYYƏ FAKÜLTƏSİ ÜÇÜN

İŞÇİ  TƏDRİS PROQRAMI

 (SİLLABUS)

FƏNNİN KODU:                                                           

FƏNNİN NÖVÜ:                                                            Məcburi

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ:                                     7

FƏNNİN KREDİTİ:                                                        6 kredit

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI:                                       Əyani

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ:                                                Azərbaycan və rus

FƏNNİ TƏDRİS EDƏN                                                 

MÜƏLLİM :                                                               Prof. Hidayətov Ə.A.

                                                                                      Prof. Musayev S.K.

        Dos. Süleymanov Z.M.

                                                                                    Dos. Əlixanova İ.Ç.

        Дос.  Zeynalov F.M.

        Ass.  Qəmbərova T.Q.

        Ass.  Nəbiyev Ə.N.

        Ass.  Abdullayev F.M.

        Ass.  Verdiyev A.A.

        Ass. Məcidova S.A.

Ass. Xəlilova Ü.A.

Ass. Əliyeva S.Ə.

                                                                         

KAFEDRANIN ƏLAQƏ

NÖMRƏLƏRİ:                                                             012 -441-31-83, əlavə 211

 

E-MAİL:

PREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan  fənlər: anatomiya, histologiyа, fiziologiya, daxili xəstəliklərin propedevtikası. 

 

KOREKVİZİTLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxtda başqa fənlərin də: patoloji   fiziologiya, patoloji anatomiya, farmakologiya, farmakoterapiya, funksional diaqnostika  tədris olunması zərurəti var.

 

KURSUN  TƏSVİRİ:

Bu fənndə daxili xəstəliklərin etiologiyası, patogenezi, klinikası, ağırlaşmaları, differensial diaqnostikası, müayinə və müalicə prinsipləri geniş şərh edilir.

 

KURSUN MƏQSƏDİ:

“Daxili xəstəliklər” fənninin əsas məqsədi tələbələrə daxili xəstəliklərin nazoloji formalarının etiologiya və patogenezini öyrətmək, terapevtik xəstələrin müayinə vərdişlərinin möhkəmləndirmək, daxili orqanların əsas xəstəliklərinin tipik formalarının kliniki təzahürləri haqda bilikləri artırmaq, tələbələrə sərbəst diaqnoz qoymaq üçün vərdişlərin öyrədilməsi, xəstəliklərin atipik və nadir rast gəlinən formaları ilə tanış olunması, müqayisəli diaqnoz metodlarına yiyələnməyi, sərbəst diaqnoz qoymağı, farmakoterapiyanı, təxirəsalınmaz terapevtik yardımın göstərilməsi, daxili xəstəliklər zamanı reabilitasiya, dispanserizasiya və həkim əmək ekspertizasının əsas prinsiplərinin öyrədilməsidir.

 

KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

Bu fənn tədris olunub qurtardıqdan sonra tələbələr daxili orqanların patologiyası olan xəstələrin  laborator- instrumental müayinə planını tərtib etməyi, xəstəliklərin diaqnostikasında istifadə olunan  laborator- instrumental nəticələrini düzgün qiymətləndirməyi bacarmalıdır.

    

FƏNNİN MÖVZULARI:

 1. Xəstəlik tarixi sxeminin təkrari.
 2. Xroniki bronxit; kəskin pnevmoniya: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 3. Bronxial astma: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 4.  Xroniki ağciyər ürəyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 5. Kəskin revmatik qızdırma; Ürəyin qazanılmış qüsürları: mitral və aortal qüsürları etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.    
 6. Hipertoniya  xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə. 
 7. Ürəyin işemik xəstəliyi; Stenokardiya; Miokard infarkt: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.     
 8. Ürək çatışmazlığı: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.                 
 9. Xroniki qastrit: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.  
 10.  Xroniki hepatit:etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.      
 11.  Bağırsağın iltihab xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 12. Xroniki qlomerulonefrit və pielonefrit: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 13.  Hemorragik diatezlər: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 14.  Şəkərli diabet: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 15.  Anemiyalar: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

 

FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ:

1. Bronxial astma:  etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

2. Hipertoniya  xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə. 

3. Miokard infarktı: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

4. Xroniki qlomerulonefrit və pielonefrit. Xroniki böyrək çatışmazlığı: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

5.Mədə və 12 barmaq bağırsaq xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

6. Xroniki hepatit. Qaraciyər sirrozu. etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

 Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq:

50 bal- imtahana qədər

O cümlədən:

10 bal - dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanacaq ballardır.

50 bal imtahanada toplanır!

Imtahan test üsulu ilə keçirilir.Test 1000-ə yaxın sualdan ibaətdir.

QEYD:

Imtahanda minimum 17 bal toplanmasa,imtahana qədər yığılan ballar toplanmır.İmtahanda və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A -      “Əla”                      - 91 – 100

B -      “Çox yaxşı”            - 81 – 91

C -      “Yaxşı”                   - 71 – 80

D -      “Kafi”                     - 61 – 70

E -       “Qənaətbəxş”         - 51 – 60

F -       “Qeyri-kafi”           - 50 baldan aşağı

 

SƏRBƏST İŞ:

Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir.Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada,word faylı formasında, həcmi 1-2 səhifə ( şrift 12) olmalıdır.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məzmunu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.

 

SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL  VERİLMƏSİNİN SON TARİXİ

1

Sistem xəstəlikləri

Son tarix

Kurasiyanın axırıncı günü

2

Anemiyalar

-/-

3

Miokard infarktı- EKQ dəyişiklikləri

-/-

4

Sümük-oynaq sistemi

-/-

5

Tənəffüs sistemi

-/-

6

Ürək-damar sistemi

-/-

7

Həzm sistemi

-/-

8

Sidik ifrazat sistemi

-/-

9

Qan və qanyaranma sistemi

-/-

10

Endokrin və maddələr mübadiləsi

-/-

 

Son tarixdən  sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmır.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnalda yazılır.

 

ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR

 1.  Б.И. Шулутко, «Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней», 2009
 2.  В.С.Мухин  «Внутренние болезни», 2012 г
 3. В.С. Моисеев «Внутренние болезни», 2012 .
 4.  V.Ə. Əzizov “Daxili xəstəliklər”, 2011 г
 5.  H.V. Məmmədhəsənov “Daxili xəstəliklər”, 2009
 6.  В.Г.Артамонова, Н.Н.Шаталов «Профессиональные болезни», 1986

 

KURS İŞİ:

Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulumur.

  TƏCRÜBƏ:

Bu fənn üzrə yay peşə təcrübəsi nəzərdə tutulur.

 

Azərbaycan  Tibb Universiteti                               “TƏSDİQ EDİRƏM” 

IV Daxili-xəstəliklər  kafedrasının müdiri: Ə.A.Hidayяtov

İmza                    16.02.2018                       

 

PEŞƏ  XƏSTƏLİKLƏRİ                            

 

    fənni üzrə

İCTİMAİ SƏHİYYƏ FAKÜLTƏSİ ÜÇÜN

İŞÇİ  TƏDRİS PROQRAMI

 (SİLLABUS)

FƏNNİN KODU:                                                           

FƏNNİN NÖVÜ:                                                            Məcburi

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ:                                     7

FƏNNİN KREDİTİ:                                                        4 kredit

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI:                                       Əyani

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ:                                                Azərbaycan və rus

FƏNNİ TƏDRİS EDƏN                                                 Prof. Hidayətov Ə.A.

MÜƏLLİMLƏR:                                                         Prof. Musayev S.K.

                                                                                   Dos. Süleymanov Z.M.

                                                                                   Dos. Əlixanova İ.Ç.

        Дос.  Zeynalov F.M.

        Ass.  Qəmbərova T.Q.

       Ass.  Abdullayev F.M.

        Ass.  Verdiyev A.A.

        Ass. Məcidova S.A.

        Ass. Xəlilova Ü.A.

                                                                                         Ass. Əliyeva S.Ə.

        Ass.  Nəbiyev Ə.N.

 

NÖMRƏLƏRİ:                                                             012 -441-31-83, əlavə 211

E-MAİL:

PREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan  fənlər: anatomiya, histologiyа, fiziologiya, daxili xəstəliklərin propedevtikası.

KOREKVİZİTLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxtda başqa fənlərin də: patoloji   fiziologiya, patoloji anatomiya, farmakologiya, farmakoterapiya, funksional diaqnostika  tədris olunması zərurəti var.

KURSUN  TƏSVİRİ:

Bu fənndə daxili xəstəliklərin etiologiyası, patogenezi, klinikası, ağırlaşmaları, differensial diaqnostikası, müayinə və müalicə prinsipləri geniş şərh edilir.

KURSUN MƏQSƏDİ:

“Peşə xəstəlikləri” fənninin əsas məqsədi tələbələrə peşə xəstəliklərin nazoloji formalarının etiologiya və patogenezini öyrətmək, terapevtik xəstələrin müayinə vərdişlərinin möhkəmləndirmək, daxili orqanların əsas xəstəliklərinin tipik formalarının kliniki təzahürləri haqda bilikləri artırmaq, tələbələrə sərbəst diaqnoz qoymaq üçün vərdişlərin öyrədilməsi, xəstəliklərin atipik və nadir rast gəlinən formaları ilə tanış olunması, müqayisəli diaqnoz metodlarına yiyələnməyi, sərbəst diaqnoz qoymağı, farmakoterapiyanı, təxirəsalınmaz terapevtik yardımın göstərilməsi, peşə xəstəliklər zamanı reabilitasiya, dispanserizasiya və həkim əmək ekspertizasının əsas prinsiplərinin öyrədilməsidir.

KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

Bu fənn tədris olunub qurtardıqdan sonra tələbələr peşə xəstəlikləri zamanı orqanların patologiyası olan xəstələrin  laborator- instrumental müayinə planını tərtib etməyi, xəstəliklərin diaqnostikasında istifadə olunan  laborator- instrumental nəticələrini düzgün qiymətləndirməyi bacarmalıdır.

    

FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ:

 1. Peşə xəstəliklərinə giriş. Ağciyərlərin toz mənşəli peşə xəstəlikləri.
 2. Vibrasiya xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 3. Kəskin və xroniki şüa xəstəliyi, kombinə olunmuş radiasiya zəhərlənmələri.
 4. Qurğuşunla və civə ilə zəhərlənmə: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 5. Manqanla və dəm qazı ilə zəhərlənmə: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.    

 

FƏNNİN MÖVZULARI:

1.Peşə xəstəliklərinin mahiyyəti.

2. Ağciyərlərin toz mənşəli peşə xəstəlikləri. Pnevmokoniozlar. Toz mənşəli xroniki bronxitlər və peşə bronxial astması.

3. Vibrasiya xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

4. İnsan orqanizminə səs-küyün təsiri: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

5.İstehsalatda yüksək və alçaq hərarətin insan orqanizminə təsiri. Kesson və dağ xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

6.Dayaq hərəki aparatının mikrotravmatizasiyası və fiziki gərginliklə əlaqədar peşə xəstəlikləri: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

7.Benzol və onun üzvü birləşmələri ilə zəhərlənmə. Manqanla və dəm qazı ilə zəhərlənmə.

8. Qurğuşunla və civə ilə zəhərlənmə: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

9.  Pestisidlərlə zəhərlənmə: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

10. Xroniki  və kəskin  şua xəstəliyi, kombinə olunmuş radiasiya zəhərlənmələri.

        

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

 Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq:

50 bal- imtahana qədər

O cümlədən:

10 bal - dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanacaq ballardır.

50 bal imtahanada toplanır!

Imtahan test üsulu ilə keçirilir.Test 1000-ə yaxın sualdan ibaətdir.

 

QEYD:

Imtahanda minimum 17 bal toplanmasa,imtahana qədər yığılan ballar toplanmır.İmtahanda və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A -      “Əla”                      - 91 – 100

B -      “Çox yaxşı”            - 81 – 91

C -      “Yaxşı”                   - 71 – 80

D -      “Kafi”                     - 61 – 70

E -       “Qənaətbəxş”         - 51 – 60

F -       “Qeyri-kafi”           - 50 baldan aşağı

 

SƏRBƏST İŞ:

Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir.Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada,word faylı formasında, həcmi 1-2 səhifə ( şrift 12) olmalıdır.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məzmunu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.

Son tarixdən  sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmır.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnalda yazılır.

ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR

 1.  Б.И. Шулутко, «Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней», 2009
 2.  В.С.Мухин  «Внутренние болезни», 2012 г
 3. В.С. Моисеев «Внутренние болезни», 2012 .
 4.  V.Ə. Əzizov “Daxili xəstəliklər”, 2011 г
 5.  H.V. Məmmədhəsənov “Daxili xəstəliklər”, 2009
 6.  В.Г.Артамонова, Н.Н.Шаталов «Профессиональные болезни», 1986

 

  KURS İŞİ:

Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulumur.

  TƏCRÜBƏ:

Bu fənn üzrə yay peşə təcrübəsi nəzərdə tutulur.

 

Azərbaycan  Tibb Universiteti                               “TƏSDİQ EDİRƏM” 

IV daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri: Ə.A.Hidayatov

İmza                    11.02.2018                      

 

DAXİLİ  XƏSTƏLİKLƏR   

fənni üzrə

STOMOTOLOGİYA FAKÜLTƏSİ ÜÇÜN

İŞÇİ  TƏDRİS PROQRAMI

 (SİLLABUS)

FƏNNİN KODU:                                                           

FƏNNİN NÖVÜ:                                                            Məcburi

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ:                                     9

FƏNNİN KREDİTİ:                                                        4 kredit

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI:                                       Əyani

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ:                                                Azərbaycan, rus və ingilis

FƏNNİ TƏDRİS EDƏN                                               

MÜƏLLİMLƏR: 

                                                                                     Prof. Hidayətov Ə.A.

                                                                                      Prof. Musayev S.K.

        Dos. Süleymanov Z.M.

                                                                                    Dos. Əlixanova İ.Ç.

        Дос.  Zeynalov F.M.

        Ass.  Qəmbərova T.Q.

        Ass.  Nəbiyev Ə.N.

        Ass.  Abdullayev F.M.

        Ass.  Verdiyev A.A.

        Ass. Məcidova S.A.

Ass. Xəlilova Ü.A.

Ass. Əliyeva S.Ə.

KAFEDRANIN ƏLAQƏ

NÖMRƏLƏRİ:                                                             012 -441-31-83, əlavə 211

 

E-MAİL:

 

PREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan  fənlər: anatomiya, histologiyа, fiziologiya, daxili xəstəliklərin propedevtikası.

KOREKVİZİTLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxtda başqa fənlərin də: patoloji   fiziologiya, patoloji anatomiya, farmakologiya, farmakoterapiya, funksional diaqnostika  tədris olunması zərurəti var.

KURSUN  TƏSVİRİ:

Bu fənndə daxili xəstəliklərin etiologiyası, patogenezi, klinikası, ağırlaşmaları, differensial diaqnostikası, müayinə və müalicə prinsipləri geniş şərh edilir.

KURSUN MƏQSƏDİ:

“Daxili xəstəliklər” fənninin əsas məqsədi tələbələrə daxili xəstəliklərin nazoloji formalarının etiologiya və patogenezini öyrətmək, terapevtik xəstələrin müayinə vərdişlərinin möhkəmləndirmək, daxili orqanların əsas xəstəliklərinin tipik formalarının kliniki təzahürləri haqda bilikləri artırmaq, tələbələrə sərbəst diaqnoz qoymaq üçün vərdişlərin öyrədilməsi, xəstəliklərin atipik və nadir rast gəlinən formaları ilə tanış olunması, müqayisəli diaqnoz metodlarına yiyələnməyi, sərbəst diaqnoz qoymağı, farmakoterapiyanı, təxirəsalınmaz terapevtik yardımın göstərilməsi, daxili xəstəliklər zamanı reabilitasiya, dispanserizasiya və həkim əmək ekspertizasının əsas prinsiplərinin öyrədilməsidir.

 

KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

Bu fənn tədris olunub qurtardıqdan sonra tələbələr daxili orqanların patologiyası olan xəstələrin  laborator- instrumental müayinə planını tərtib etməyi, xəstəliklərin diaqnostikasında istifadə olunan  laborator- instrumental nəticələrini düzgün qiymətləndirməyi bacarmalıdır.

    

     FƏNNİN MÖVZULARI:

 1. Xəstəlik tarixi sxeminin təkrarı. Xəstələrin paylanması. Tələbələrin palatada sərbəst işi.
 2. Xroniki bronxit: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 3. Kəskin pnevmoniya: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 4. Bronxial astma: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 5. Plevritlər. Ağciyər ürəyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 6. Revmatik qızdırma: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 7. Hipertoniya xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 8. ÜİX, stenokardiya: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 9. Miokard infarktı: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 10. Xroniki qastrit. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 11. Xəstəlik tarixinin qəbulu.

 

FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ:

1. Kəskin və xroniki bronxit: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

2. Bronxial astma:  etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

3. Revmatik qızdırma və ürək qüsurları:  etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

4. Hipertoniya xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.  

5. ÜİX, stenokardiya, miokard infarkt: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

6. Ürək catışmazlığı: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

 Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq:

50 bal- imtahana qədər

O cümlədən:

10 bal - dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanacaq ballardır.

50 bal imtahanada toplanır!

Imtahan test üsulu ilə keçirilir.Test 1000-ə yaxın sualdan ibarətdir.

 

QEYD:

Imtahanda minimum 17 bal toplanmasa,imtahana qədər yığılan ballar toplanmır.İmtahanda və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A -      “Əla”                      - 91 – 100

B -      “Çox yaxşı”            - 81 – 91

C -      “Yaxşı”                   - 71 – 80

D -      “Kafi”                     - 61 – 70

E -       “Qənaətbəxş”         - 51 – 60

F -       “Qeyri-kafi”           - 50 baldan aşağı

 

SƏRBƏST İŞ:

Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir.Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada,word faylı formasında, həcmi 1-2 səhifə ( şrift 12) olmalıdır.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məzmunu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.

 

SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL  VERİLMƏSİNİN SON TARİXİ

1

Sistem xəstəlikləri

Son tarix Kurasiyanın axırıncı günü

2

Anemiyalar

-/-

3

Miokard infarktı- EKQ dəyişiklikləri

-/-

4

Sümük-oynaq sistemi

-/-

5

Tənəffüs sistemi

-/-

6

Ürək-damar sistemi

-/-

7

Həzm sistemi

-/-

8

Sidik ifrazat sistemi

-/-

9

Qan və qanyaranma sistemi

-/-

10

Endokrin və maddələr mübadiləsi

-/-

 

Son tarixdən  sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmır.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnalda yazılır.

 

ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR

 1.  Б.И. Шулутко, «Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней», 2009
 2.  В.С.Мухин  «Внутренние болезни», 2012 г
 3. В.С. Моисеев «Внутренние болезни», 2012 .
 4.  V.Ə. Əzizov “Daxili xəstəliklər”, 2011 г
 5.  H.V. Məmmədhəsənov “Daxili xəstəliklər”, 2009
 6.  В.Г.Артамонова, Н.Н.Шаталов «Профессиональные болезни», 1986

 

  KURS İŞİ:

Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulumur.

  TƏCRÜBƏ:

Bu fənn üzrə yay peşə təcrübəsi nəzərdə tutulur.     

 

Azərbaycan  Tibb Universiteti                               “TƏSDİQ EDİRƏM” 

II Müalicə-profilaktika  fakültəsinin IV daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri: Ə.A.Hidayatov

İmza                    12.09.2018                      

 

DAXİLİ  XƏSTƏLİKLƏR                            

 

    fənni üzrə

STOMOTOLOGİYA FAKÜLTƏSİ ÜÇÜN

İŞÇİ  TƏDRİS PROQRAMI

 (SİLLABUS)

FƏNNİN KODU:                                                           

FƏNNİN NÖVÜ:                                                            Məcburi

FƏNNİN TƏDRİS SEMESTRİ:                                     9

FƏNNİN KREDİTİ:                                                        5 kredit

FƏNNİN TƏDRİS FORMASI:                                       Əyani

FƏNNİN TƏDRİS DİLİ:                                                Azərbaycan, rus və ingilis

FƏNNİ TƏDRİS EDƏN                                                 Prof. Hidayətov Ə.A.

MÜƏLLİMLƏR:                                                         Prof. Musayev S.K.

                                                                                   Dos. Süleymanov Z.M.

                                                                                   Dos. Əlixanova İ.Ç.

        Доs.  Zeynalov F.M.

        Ass.  Qəmbərova T.Q.

        Ass.  Nəbiyev Ə.N.

        Ass.  Abdullayev F.M.

        Ass.  Verdiyev A.A.

Ass. Məcidova S.A.

Ass. Xəlilova Ü.A.

Ass. Əliyeva S.Ə.

KAFEDRANIN ƏLAQƏ

NÖMRƏLƏRİ:                                                             012 -441-31-83, əlavə 211

 

E-MAİL:

 

PREREKVİZİTLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan  fənlər: anatomiya, histologiyа, fiziologiya, daxili xəstəliklərin propedevtikası.

 

KOREKVİZİTLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxtda başqa fənlərin də: patoloji   fiziologiya, patoloji anatomiya, farmakologiya, farmakoterapiya, funksional diaqnostika  tədris olunması zərurəti var.

 

KURSUN  TƏSVİRİ:

Bu fənndə daxili xəstəliklərin etiologiyası, patogenezi, klinikası, ağırlaşmaları, differensial diaqnostikası, müayinə və müalicə prinsipləri geniş şərh edilir.

 

KURSUN MƏQSƏDİ:

“Daxili xəstəliklər” fənninin əsas məqsədi tələbələrə daxili xəstəliklərin nazoloji formalarının etiologiya və patogenezini öyrətmək, terapevtik xəstələrin müayinə vərdişlərinin möhkəmləndirmək, daxili orqanların əsas xəstəliklərinin tipik formalarının kliniki təzahürləri haqda bilikləri artırmaq, tələbələrə sərbəst diaqnoz qoymaq üçün vərdişlərin öyrədilməsi, xəstəliklərin atipik və nadir rast gəlinən formaları ilə tanış olunması, müqayisəli diaqnoz metodlarına yiyələnməyi, sərbəst diaqnoz qoymağı, farmakoterapiyanı, təxirəsalınmaz terapevtik yardımın göstərilməsi, daxili xəstəliklər zamanı reabilitasiya, dispanserizasiya və həkim əmək ekspertizasının əsas prinsiplərinin öyrədilməsidir.

 

KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

Bu fənn tədris olunub qurtardıqdan sonra tələbələr daxili orqanların patologiyası olan xəstələrin  laborator- instrumental müayinə planını tərtib etməyi, xəstəliklərin diaqnostikasında istifadə olunan  laborator- instrumental nəticələrini düzgün qiymətləndirməyi bacarmalıdır.

    

FƏNNİN MÖVZULARI:

 1. Müqayisəli diaqnostika prinsipləri ilə tanışlıq. Xəstələrin paylanması.
 2. Xroniki hepatit: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 3. Xroniki qlomerulonefrit: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 4. Xroniki pielonefrit: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 5. Anemiyalar: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 6. Hemorragik diatezlər: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 7. Avitaminozlar: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 8. Sistem xəstəliklərdə ağız boşluğundakı dəyişikliklər: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.
 9. Yaralılarda daxili orqan xəstəliklərinin kliniki xüsusiyyətləri və müalicəsi.

 

FƏNNİN MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ:

1. Xroniki qastrit. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xəstəliyi: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

2. Bağırsağın iltihabi xəstəlikləri:  etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

3.  Xroniki qlomerulonefrit və pielonefrit. Xroniki böyrək çatışmazlığı:  etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

4. Avitaminozlar etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.    

5. Anemiyalar: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

6. Xroniki hepatit. Qaraciyər sirrozu: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

7. Sistem xəstəliklərdə ağız boşluğundakı dəyişikliklər: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

8. Hemorragik diatezlər: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

9. Şəkərli diabet: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

10. Komatoz vəziyyətlərdə anafilaktik şokda təxirəsalınmaz tədbirlər: etiologiya, patogenez, klinika, müalicə.

 

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

 Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq:

50 bal- imtahana qədər

O cümlədən:

10 bal - dərsə davamiyyət

10 bal – sərbəst iş

30 bal – seminar dərslərindən toplanacaq ballardır.

50 bal imtahanada toplanır!

Imtahan test üsulu ilə keçirilir.Test 1000-ə yaxın sualdan ibarətdir.

 

QEYD:

Imtahanda minimum 17 bal toplanmasa,imtahana qədər yığılan ballar toplanmır.İmtahanda və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A -      “Əla”                      - 91 – 100

B -      “Çox yaxşı”            - 81 – 91

C -      “Yaxşı”                   - 71 – 80

D -      “Kafi”                     - 61 – 70

E -       “Qənaətbəxş”         - 51 – 60

F -       “Qeyri-kafi”           - 50 baldan aşağı

SƏRBƏST İŞ:

Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir.Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada,word faylı formasında, həcmi 1-2 səhifə ( şrift 12) olmalıdır.

Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məzmunu olduğuna görə plagiat yolverilməzdir.

 

SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL  VERİLMƏSİNİN SON TARİXİ

1

Sistem xəstəlikləri

Son tarix Kurasiyanın axırıncı günü

2

Anemiyalar

-/-

3

Miokard infarktı- EKQ dəyişiklikləri

-/-

4

Sümük-oynaq sistemi

-/-

5

Tənəffüs sistemi

-/-

6

Ürək-damar sistemi

-/-

7

Həzm sistemi

-/-

8

Sidik ifrazat sistemi

-/-

9

Qan və qanyaranma sistemi

-/-

10

Endokrin və maddələr mübadiləsi

-/-

 

Son tarixdən  sonra təqdim olunan sərbəst işlər səbəbindən asılı olmayaraq nəzərə alınmır.

Sərbəst işlərin nəticələri jurnalda yazılır.

ƏDƏBİYYAT VƏ MATERİALLAR

 1.  Б.И. Шулутко, «Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней», 2009
 2.  В.С.Мухин  «Внутренние болезни», 2012 г
 3. В.С. Моисеев «Внутренние болезни», 2012 .
 4.  V.Ə. Əzizov “Daxili xəstəliklər”, 2011 г
 5.  H.V. Məmmədhəsənov “Daxili xəstəliklər”, 2009
 6.  В.Г.Артамонова, Н.Н.Шаталов «Профессиональные болезни», 1986

 

  KURS İŞİ:

Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulumur.

  TƏCRÜBƏ:

Bu fənn üzrə yay peşə təcrübəsi nəzərdə tutulur.