(+99412) 597-38-98

Elmi istiqamət

Həzm traktı orqanlarının etiologiyası, patogenezi, yayılması

Mövzu:

B və C virus hepatitinin Azərbaycan Respublikasında yayılması (kliniki-xüsusiyyətləri və risk faktorları). ATU-nun Pediatriya fakultəsinin epidemioloji  Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri ə.e.x., t.e.d., prof. Hidayətov Ə.A.2016-2020

İş: B və C virus hepatitinin cənub regionu əhalisi arasında yayılması. t.e.n., dos. Süleymanov Z.M. 2016-202

Mərhələ: B və C virus hepatitinin cənub regionunun təhsil müəssisələrində yayılması. t.e.n. Verdiyev A.A. t.e.n. Xəlilova U.A. 2016-2016

İş: B və C virus hepatitinin Salyan, Biləsuvar, Şirvan bölgələrində yayılması. 2020 t.e.n. dos. Əlixanova İ.Ç.                           

Mərhələ: B və C virus hepatitinin Salyan, Biləsuvar, Şirvan bölgələrində yerləşən təhsil müəssisələrində yayılması. t.e.n. Zeynalov F.M.   2016 - 2016

İş: B və C virus hepatitinin Gəncə şəhərində yayılması. t.e.n. Əliyeva S.Ə. 2016-2020

Mərhələ: B və C virus hepatitinin Gəncə şəhərində yerləşən təhsil müəssisələrində t.e.n. Məcidova S.A.t.e.n. Abdullayev F.M.2016 2016

yayılması.

İş: B və C virus hepatitinin Şəki-Balakən regionunda yayılması. t.e.d., prof. Musayev S.K. 2016 2020

Mərhələ: B və C virus hepatitinin Şəki-Balakən

regionunda yerləşən təhsil müəssisələrində t.e.n. Qənbərova T.Q. Nəbiyev Ə.N. yayılması. 2016 2016          

Mövzu: B və C virus hepatininin Azərbaycanda yayılması (kliniki-epidemioloji xüsusiyyətləri və risk faktorları)

2016-2020-ci illər

Tədqiqatın obyekti:  Azərbaycanın müxtəlif regionlarında yaşayan B və C virus hepatititli xəstələr.

Tədqiqatın məqsədi: B və C hepatit virusu mənşəli qaraciyər xəstəliklərinin ölkəmizdə yayılmasının öyrənilməsi, bu virusların qaraciyərin kəskin və xronik hepatitlərin inkişafında rolunun dəqiqləşdirilməsi və müalicə-profilaktik tədbirlərin hazırlanmasından ibarətdir.

Üsullar və aparatlar: Tədqiqatlarda sorğu formaları, klinik cədvəllər, laborator və instrumental müayinələr.

Alınan nəticələr və yenilik: İlk dəfə Azərbaycanda qaraciyərin xroniki xəstəliklərinin yayılması araşdıralacaq, aparıcı risk faktorlarını müəyyənləşdiriləcəkdir. İlk dəfə olaraq respublikada B və C virus hepatitlərin virusoloji, kliniki xüsusiyyətləri və təbii yoluxma yolları öyrəniləcəkdir.

Tədqiqatın səmərəliyi: Tədqiqatın nəticələri müxtəlif kongreslərdə təqdim olunmuşdur. Bundan əlavə kafedrada dissertatlar tərəfindən aparılan elmi işlərdə istifadə olunub.

Tədqiqatın səviyyəsi: Alınmış nəticələr əsasında metodik tovsiyyələr və dərs vəsaiti dərc olunmuşdur.

Tədqiqatın sahəsi: Tədqiqatın nəticələri  qastroenterologiya, terapiya yoluxucu xəstəliklər, epidemiologiya sahəsində istifadə oluna bilər.