(+99412) 597-38-98

Elmi istiqamət

«Əhalinin tibbi müraciətə və müalicə-profilaktika yardımına bağlılığının sosial-gigiyenik qiymətləndirilməsi və onun profilaktik davranışının təkmilləşdirilməsi yolları» mövzusu üzrə 2011-2015-ci illər üçün elmi-tədqiqat işinin PLANI

“Əhali arasında emosional-stress, depressivlik və həyacanlılıq təzahürlərinin yayılmasının sosial-gigiyenik aspektləri və onların qeyri-yoluxucu xroniki xəstəliklərin formalaşmasında rolu” mövzusu üzrə 2016-2020-ci illər üçün elmi-tədqiqat işinin PLANI.