(+99412) 597-38-98

Elmi- pedaqoji kadr hazırlığı

1. Kafedranın assistenti Y.H.Hacıyevanın “Əhalinin ictimai sağlamlığı üçün hiperxolesterinemiyanın müasir tibbi-sosial əhəmiyyəti və onun populyasiya səviyyəsində profilaktikasının sosial-gigiyenik əsasları”

2. Kafedranı doktarantı Ə.V.Əliyevin “Vərəm əleyhinə işin effektivliyinin artırılması üçün ixtisaslaşmış bronxoloji yardımın təşkilinin əsasları”

3. Kafedranı dissertantı L.Ə.Əhmədzadənin “Maqnezium defisitinin əhalinin sağlamlığına təsiri, onun formalaşmasının əsas səbəbləri və maqnezium korrektə edilməsi tədbirlərinin populyasiya səviyyəsində işlənib hazırlanması”

4. Kafedranın assistenti A.C.Babayevanın «Bakı şəhərində reproduktiv yaş dövründə olan qadınlar arasındа arterial hipertoniyanı formalaşdıran risk faktorlarının sosyo-gigiyenik qiymətləndirilməsi və оnların fəaliyyətini azaldan yanaşmalar»

5. Kafedranın assistenti A.F.Mehdiyevanın “Məktəblilərin arasında arterial hipertoniyanın formalaşmasının risk amilləri, onun tibbi-sosial nəticələri və profilaktikasına dair səmərəli yanaşmaların əsaslandırılması”

6. Kafedranın doktorantı İ.F.İslamzadənin “Aşağı fiziki aktivliyin əhalinin sağlamlığına əmək qabiliyyətinə və həyat keyfiyyətinə ağırlaşdırıcı təsirinin öyrənilməsinin və onun aradan qaldırılması yolları”

7. Kafedranın assistenti R.H.Musayevin “Xroniki qəbizliyin formalaşmasına zəmin yaradan amillər, əhalinin həyat keyfiyyətinə onun təsiri, xəstəliyin ictimai profilaktikası üzrə təşkilati yanaşmalar”

8. Kafedranın assistenti K.H.Həbibovanın “Qadınların kontraseptiv davranışının xüsusiyyətləri və onun korreksiyası üzrə sosial-gigiyenik tədbirlər”

9. Kafedranın assistenti A.H.Cəfərovanın “Artıq bədən çəkisinin və piylənmənin formalaşmasının risk amilləri və onların qadınların sağlamlığına təsirinin azaldılması mexanizmləri”

10. Kafedranın assistenti A.O.Bədəlovanın “Əhali arasında emosional-stress təzahürlərinin yayılması səviyyəsinin tibbi-sosial qiymətləndirilməsi və ilkin tibb şəbəkəsi şəraitində onların profilaktikasının təşkili”

11. Kafedranın assistenti A.Ə.Tağıyevanın “Məktəblilər arasında artıq bədən kütləsinin (piylənmənin) yayılması, sağlamlıq vəziyyətinə  təsiri və populyasiya səviyyəsində korreksiyasına dair tədbirlərin müqayisəli qiymətləndirilməsi”