(+99412) 597-38-98

t.e.d., prof. Seyidova G.C.

Qisa  məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

SEYİDOVA GÜLƏR MİR CƏFƏR QIZI

2

İxtisas

BİOLOQ

3

Vəzifə

PROFESSOR

4

Kafedra (şöbə)

TİBBİ MİKROBİOLOGİYA VƏ İMMUNOLOGİYA

 

 T ə h s i l i

 Təhsil müddəti

 İxtisası

 Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1978 – 1983

Biologiya fakultəsi

Azərbayca Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

2

1986 - 1992

Əyani aspirant

AMEA-nin Mikrobiologiya institutu

Bakı şəhəri

3

1999

Mikrobiolog

Namizədlik dessertasiyası, ATU-nin Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Baki şəhəri

4

2011

Mikrobiolog

Doktorlug dissertasiyası

Baki şəhəri

 

 İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə) 

 İşləmə müddəti

 Vəzifəsi

 Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

21.05.2015-hall hazıra kimi

Mikrobiologiya və immunili-giya kafedrasının professoru

A T U

Bakı şəhəri

2

2013 – 2015

Xarici tələbələr iş üzrə dekan və Mikrobiologiya və immuno-logiya kafedrasının professoru

ATU

Bakı şəhəri

3

25.06.2007 – 30.09.2013

Xarici tələbələr iş üzrə dekan və Tibbi Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının dosenti

ATU

Bakı şəhəri

4

25.02.2005 – 25.06.2007

Mikrobiologiya və immuno-logiya kafedrasının dosenti

ATU

Bakı şəhəri

5

31.10.2003 – 25.02.2005

Mikrobiologiya və immuno-logiya kafedrasının baş müəllimi

ATU

Bakı şəhəri

6

25.05.2001 – 31.10.2003

Mikrobiologiya və immuno-logiya kafedrasının assistenti

ATU

Bakı şəhəri

7

26.08.2000 – 25.05.2001

Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının assistent stajoru

ATU

Bakı şəhəri

8

01.02.1996 – 01.06.2000

AMEA Mikrobiologiya İnsti-tutunun elmi işçisi

 

Bakı şəhəri, Badamdar şossesi 40

9

01.07.1993 – 01.01.1996

AMEA Mikrobiologiya İnsti-tutunun kiçik elmi işçisi

 

Bakı şəhəri, Badamdar şossesi 40

10

1989 – 1993

AMEA Mikrobiologiya İnsti-tutunun əyani aspirantı

 

Bakı şəhəri, Badamdar şossesi 40

11

1983 – 1989

AMEA Mikrobiologiya İnsti-tutunun baş laborantı

 

Bakı şəhəri, Padamdar şossesi 40

 

 İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

 

 Təlimin müddəti

 Təlimin adı

 Təlimin keçirildiyi ünvanı

1

1985 – 1986

İxtisasartırma kursları

Moskva şəhəri, Rusino vil., Mikro-orqanizmlərin biokimyəsi və fiziologiya institutu, REA

2

1989 – 1990

İxtisas artırma kursları

Moskva şəhəri, Rusino vil., Mikrobiologiya və fiziologiya institutu

3

2004-cü il

Azərbaycan İmmunolog, Allergolog və İmmunoreabilitologlarının kongresi

Azərbaycan, Baki şəhəri

4

2008-ci il

“Azərbaycan - Türkiyə plastik Cərrahiyə gunleri” kongresi

Azərbaycan, Baki şəhəri

5

01-04 oktyabr 2004-cü il

“3-cü Avrasiya klinik mikrobiologiya, İmmunologiya və infeksion xəsteliklər” Beynalxalq kongresi

Baki şəhəri

6

03-04 may 2013-cü il

H.Əliyevın anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans təşkilatcısı

Baki səhəri

7

27-29 sentyabr 2015-ci il 

Beynalxalq Mikrobiologiya, İmmuno-logiya və infeksion xəstəliklər kongresi

Gürcüstan, Tbilisi şəhəri

8

1-4 noyabr 2017-ci il

Всероссийская Международная научно-практическая конференция по социально значимым и особо опасным инфекционным заболева-ниям.

Rusiya, Soci şəhəri

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

 

 Elmi iş və məqalələrin  аdы 

Müəlliflər

 Nəşr

1

Факторы роста плесневых грибов.

Seyidova G.M

Surxay Heydər oğlu Axundovun 120 illik yubileyna həsr olunmuş, 2017-ci il , səh. 191

2

О некоторых биологических свойствах плесневых грибов образующих Афлатоксины

Seyidova G.M

Biomedecine N2, 2017-ci il, səh. 59

3

Регулирования факторами среды роста Aspergillus flavus

Seyidova G.M

Milli Elmlər akademiyasının toplusu, cild 15,səh.206

4

Проблемы микотоксиновый контаминации сельхоз. Продуктов в Азербайджане.

Seyidova G.M

AgaYeva E.M

Меж. Конф. По особо опасным инфекционным заболеваниям. Сочи, 2017. Стр. 210-211

5

Резистентность к анти микробным препаратам возбудителем гнойно-воспалительных заболеваний кожи

Seyidova G.M

Agayeva e.M

Narimanov V.A

Mammedova R.E

Меж. Конф. По особо опасным инфекционным заболеваниям. Сочи, 2017. Стр 7-8

 

 Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat 

Qurumun adı

1

2001-ci ildən  Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

Azərbaycan Milli Elmlər akademiyasının mikrobiologiya institutunun nəzdinde fəaliyyet göstərən, mikrobiologiya ,mikologiya,veterinariya üzrə F/D 01.222 dissertasiya şurasının üzvü.

3

Azərbaycan Respublikasının Mikrobiolog və immunolog cəmiyyətinin üzvü.