(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. Cavadov S. S.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Cavadov Samir Sabir oğlu

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Dosent

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti 

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1985 -1996

 

6 saylı rayon orta məktəbi

Göyçay rayonu

2

1997-2002

Həkim

Azərbaycan Tibb Univeristeti

Bakı şəhəri

3

2002-2003

Klinik Həkim laborant

4 saylı şəhər klinik xəstəxanası

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə)

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

20.05.2014- hal-hazıra kimi

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri

2

26.11.2014 - 20.05.2014

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri

3

 

05.2009 - 26.11.2014

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri

4

 

10.2003 - 05.2009

Həkim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Klinik Mikrobiologiya Labora-toriyası

Bakı şəhəri

5

01.07.2002 - 01.08.2003

Həkim - interna

4 saylı şəhər klinik xəstəxanası

Bakı şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

İyun 2002 – Sentyabr 2002

İmmunoloji müayinə metodlarını (immunof-lüoressensiya, immunoferment) öyrənmək üçün kurs

RF, Dağıstan resp. Maxaçkala şəh. xəs-təxanası

2

İyun 2007 – İyul 2007

Molekulyar mikrobioloji (PCR, Sekans, immunoblotinq), ELİSA üsullarını öyrənmək üçün kurs

Türkiyə, İstanbul, Yeditepe Universiteti

3

İyul 2007 – Avqust 2007

 Parazitoloji müayinələri öyrənmək üçün kurs

Türkiyə, İstanbul, Cərrahpaşa Tibb Fakultəsi

4

İyun 2008

Uygulamalı Molekulyar Mikrobioloji kursu

Türkiyə, İzmir, Ege Universiteti

5

İyun 2008 – İyul 2008

Molekulyar mikrobioloji metodları (PCR, immunoblotinq) və mikobakteriyaların diaqnostikasını öyrənmək üçün kurs

Türkiyə, İzmir, Ege Universiteti

6

Fevral 2010

Molekulyar mikrobioloji (PCR, Sekans), ELİSA və bakterioloji üsulları öyrənmək üçün kurs

Türkiyə, Samsun, On-dokuz Mayıs Universiteti

7

Fevral 2010

Dezinfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon Okulu

Türkiyə,  Ankara

8

Dekabr 2012

“Bildirimi zorunlu parazitar hastalıkları uygulamalı laboratuvar eğitimi” kursu

Türkiyə, Ankara, Hıfzı Sıhha Referans Labo-ratoriya

9

May 2013

“IV Klonlama Kursu”

Türkiyə, Malatya, İnönü Universiteti

10

26/05/2015

Scientific-practical Conference of "Real Time PCR: New diagnostic options for physicians "

Bakı, Azərbaycan

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər 

Nəşr

1

Hepatit B markerlərinin xəstəliyin klinik formalarının differensasiya-sında rolu

 Cavadov S.S.

Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyiə həsr olunmuş Konfransın materialları Bakı 2012, səh.376 – 378

2

ATU-nun TTK-da virus hepatiti aşkar olunmuş şəxslərdə qaraciyər funksiyalarının biokimyəvi marker-lərinin tədqiqi

Hacıyev Y.V.,

Cavadov S.S.,

Nuri İ.Z.,

Bayramlı R.B.

Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyiə həsr olunmuş Konfransın materialları Bakı 2012, səh.406 – 407

3

 

Efir yağlarının antimikrob təsiri

Cəlilova S.Q.,

Cavadov S.S.,

Qarayev Z.Ö.

Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri elmi prakrik konfransının materialları, Gəncə 5-6 may 2015, səh. 230-234

4

 

 

Prevalence Of Hepatitis B, C And HIV Infections in Patients Applied To Clinics Of Azerbaijan Medical University

Haciyev Y.V.

Bayramlı R.B.

Cavadov S.S.

Mamyayeva N.B.

Nuri İ.Z.

Mammadova U.İ.

Nurmammadov S.E.

 

The 7-th Eurasia Congress of Infectious Diseases, 30 Sept-03 Oct 2015, p.354, Tbilisi, Georgia

5

 

 

Bdellovibrionabənzər mikroorqa-nizmin Сandida hüceyrəsinə təsiri

Muradova S.A., QurbanovA.İ.,

Qarayev Z.Ö.,

Qasımov E.K.,

Cavadov S.S.,

Rzayev F.H

ATU-nun Ümummilli lider H.Əliyevin 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Təbabətin aktual problemləri 2015. Illik elmi-praktik konfransın materialları. səh.190-191.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Tibbi Mikrobioloqlar və immunoloqlar Cəmiyyəti

2

Türk Mikrobioloji Cəmiyyəti

3

Amerika Mikrobiologiya Cəmiyyəti (American Society for Microbiology)

4

Gənclərin elmi araşdırmalarına dəstək İctimai Birliyi