tədris hissə müdiri t.e.n., dos. Səmədov Ş. X.

Qısa məlumat

1.

Ad, soyad, ata adı

Şahalı Səmədov Xosaxan oğlu

2.

İxtisas

Sanitariya həkimi

3.

Vəzifə

Dosent

4.

Kafedra

Ümumi gigiyena və ekologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1.

1984-1988

qiyabi aspirant

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh., Bakıxanov k. 23.

2.

1976-1982

tələbə

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh., Bakıxanov k., 23.

3.

1974-1975

bənna

Bakı Baş Tikinti İdarəsinin Tədris Kom-binatı

Bakı şəh., S.Vurğun k., 168.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1.

2004-hazırki dövrə qədər

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov k.23

2.

1995-2004

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov k. 23

3.

1991-1995

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov k. 23

4.

1982-1991

sanitariya həkimi

Azərbaycan Res. Sabirabad ray. Sanitariya Epidemioloji Stansiyası

Sabirabad rayonu

5,

1976-1982

tələbə

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı ş., Bakıxanov k. 23

6.

1980-1982

feldşer

Bakı şəhəri Mərkəzi Təcili Yardım Stansiyası

Bakı ş., Bakıxanov k. 28

7.

01.04.1980-14.07.1980

storoj

Bakı şəhəri, Xətyi rayonu Daxili İşlər Şöbəsi

Bakı ş., Xətayi rayonu

8.

1978-1980

sanitar

Bakı Səhiyyə Şöbəsinin Şəhər Dezinfeksiya stansiyası

Bakı ş., Yasamal ray., 4-cü paralel, 14

9.

1975-1976

bənna

Bakı Baş Tikinti İdarəsinin Tədris Kombinatı

Bakı ş., S.Vurğun k. 168

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1.

Gigiyena profilli  laboratoriya işinin əsasları

Kazımov M.A.,Qurbanov Ə.S.,

Məmmədov A.M.Əhmədov S.H.

Abasova E.F.,Səmədov Ş.X.və b

 

Bakı, Təbib, 2014, 380 s.

2.

Radiasiya gigiyenası. Dərslik

 

Kazımov M.A.,Məmmədov A.M.,

Səmədov Ş.X. və b. 

Bakı, Təbib, 2009. 275 s.

3.

Ümumi gigiyena. Тəcrübə məşğələlərinə aid dərslik

 

Kazımov M.A.,Məmmədov A.M.,

Qurbanov Ə.S.,Hüseynov E.B.,

Əhmədov S.H.,Abasova E.F.,

Səmədov Ş.X. və b.

 

Bakı, «Müəllim», 2007, 480 s.

4.

Gigiyena. Dərslik

Kazımov M.A.,Səmədov İ.H.,

Məmmədov A.M.Qurbanov Ə.S.

Əhmədov S.H.,Səmədov Ş.X.

Bakı, 2005, 690 s

5.

Gigiyenadan təcrübə məşğə-lələrinə aid dərs vəsaiti.

Əczaçılıq fakultəsi üçün

 

Kazımov M.A.,Səmədov Ş.X.və b

Bakı, 1999. 44 s.

  1. Cəmi:79