t.e.n., dos. Fətullayeva S. F.

Qısa məlumat

Ad, soyad, ata adı

Fətullayeva Sevinc Fətulla qızı

İxtisas

həkim

Vəzifə

dosent

Şöbə

Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrası

 

                                                                    Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisas

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1.

1997-2000

Gigiyena

Azərbaycan Tibb Universitet, dissertant

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

2.

1985-1991

tələbə

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

 

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1.

2013-hal hazırda

dosent

Azərbaycan  Tibb Universiteti

Ümumi gigiyena və ekolo-giya

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

2.

2006-2013-ci il

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Ümumi gigiyena və ekolo-giya

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

3.

2000-2006-ci il

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Ümumi gigiyena və ekolo-giya

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

4.

1993-2000-ci il

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Ümumi gigiyena və ekolo-giya

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirdiyi ünvan

1.

1 oktyabr - 3 noyabr 2011-ci il

“Təhsilin əsasları” fənni müasir pedagogika və psixologiya

AR TN - in Azərbaycan müəl-limlər İnstitutu, Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Гигиенические мероприятия по оздоровлению условий труда при производстве латун-ного порошка

М.А.Казимов,

С.Ф.Фатуллаева

Методические рекомендации утверждены МЗ Азербайджан-ской Республики от 18.05.1999 г. Баку,-1999-10 с

2

Gigiyenadan təcrübə məşğələ-rinə aid dərs vəsaiti

С.Ф.Фатуллаева

Əczaçılıq fakültəsi ücün-Bakı,- 1999-44s.

3

Gigiyena (Dərs vəsaiti inqilis dilində).

M.A.,Kazımov,

С.Ф.Фатуллаева,

Q.S.Qəniyeva

Bakı, 2009, 207 s.

4

Gigiyena profilli laboratoriya işi-nin əsasları

M.A.Kazımov

Ə.S.Qurbanov

A.M.Məmmədov,

S.H.Əhmədov,

E.F.Abasova,

Ş.X.Səmədov,

N.C.Göyuşova,

S.F.Fətullayeva və b.

Az. Respub.Təhsil Nazirliyi Elmi Metodik Şurası, Səhiyyə Nazir-liyi kollegiyasının qərarı (Tibbi- profi-laktika ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti). Bakı,-2014.-379s.

5

Müxtəlif vəsitələrlə orqanizmə daxil olan metalların mənimsə-nilməsinin müqayisəli qiymət-ləndirilməsi

M.A.Kazımov,

F.Abasova,

S.F.Fətullayeva,

G.R.Məmmədova, F.Q.Baxışeva

T.e.d. Ə.T. Ağayevin anadan olmasının 70 il-nə həsr edilmiş eimi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili,III ci-ld, Bakı, 2014, s.101-104.

Cəmi: 35

 

Qurumun adı

1.

”Tibbi-profilaktika fakultəsinin Elmi Şuranın elmi katibi

2.

Gigiyena və İctimai sağlamlıg problen komissiyasının üzvü