t.ü.f.d., ass. Əliyeva N. V.

Qısa məlumat

1.

Ad, soyad, ata adı

Nigar Valeriy qızı Əliyeva

2.

İxtisas

Həkim

3.

Vəzifə

Assistent

4.

Kafedra

Ümumi gigiyena və ekologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1.

1994-2000

tələbə

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti, pediatriya fakultəsi.

Bakı ş., Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1.

2012 - hazırki dövrə qədər

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov k.23

2.

2008-2012

Laboratoriya müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ümumi gigiyena və ekologiya ka-fedrası

Bakı ş., Bakıxanov k.23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

             Elmi iş və məqalənin adı

           Müəlliflər

                                   Nəşr

1

Особенности загрязнения тяжелыми метал-лами урбанизированных почв и оценка риска здо ровью

Казимов М.А., Алиева Н.В.

Aзербайджанский медицинский журнал, 2012, № 4, c. 78 – 82

2

О запыленности атмосферного воздуха высо-коурбанизированного города

Казимов М.А., Алиева Н.В.

“Экология и охрана жизнедеятельности” VII международная научная конференция / Сумгаит, 2012, с. 77-80.

3

Определение и гигиеническое значение пог-лощенной организмом дозы металлов от их суточного поступления с воздухом

Казимов М.А., Алиева Н.В.

Sağlamlıq, 2012, № 5, c. 119 – 122

4

Гигиеническое значение биоиндикации металлов в объектах окружающей среды

Казимов М.А., Мамедов А.М., Нагиева С.В., Алиева Н.В., Ахмедов С.Г., Яхьяева Н.О., Асланов Ф.А., Абдуллаева А.А.

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olma-sının 115 - illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı – 2012, s. 508-509.

 

5

Bəzi ağır metalların torpaqda və ərzaq məhsullarında miqdarının gigiyenik mahiyyəti

Məmmədov А.М., Qurbanov Ə.S., Səmədov Ş.X., Əliyeva N.V., Əhmədov S.H., Аbasova Е.F., Göyüşova N.C., Fətullayeva S.F., Əliyev V. H., Aslanov F.Ə.,

Əli F.М., Аbdullayeva А.А.

V.Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika institutunun elmi əsərləri, V cild, Bakı, “MBM” nəşriyyatı, 2012, s. 144-149.

 

Cəmi: 14