ass. Mikayılova N.X.

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, atasının adı

Mikayılova Nigar Xizri qızı

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Farmakologiya kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2001-2005

Əczaçı

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Bakıxanov, 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2005-2008

Laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

                  Farmakologiya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov prospekti, 23

2

2008-h/h

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Farmakologiya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov prospekti, 23

3

2018- h/h

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Biokimya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov prospekti, 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

71

Моноэфиры 3’,4’-дигидросеселина корней Seseli campestre Bess.

Н. Х. Микаилова,

С. В. Серкеров

Химия растительного сырья, 2015, №1, с. 127-13

2

New monoesters of 3’,4’-lihydroseselin from Seseli campestre Bess. root resin

N. X. Mikailova,

S. V. Serkerov

Chemistry of Natural Compounds, 2015, No 5, p. 826-828

3

New piranocoumarins from Seseli campestre roots

N. X. Mikailova,

S. V. Serkerov

Achievements and prospects for the development of phytochemistry. Proc. of Int. res.-pract. conf. Kazakhstan: Karaganda, 2015, p. 94

4

Significance of low-molecular compounds in chemotaxonomy

 

N. X. Mikailova,

G.K. Gasimova,

S.V. Serkerov

Achievements and prospects for the development of phytochemistry. Proc. of Int. res.-pract. conf. Kazakhstan: Karaganda, 2015, p. 38

5.

The structure and the biological activity of Seseli campestre angular pyranocoumarins

N. X. Mikailova,

S. V. Serkerov

Proc. of 11th Int. symp. On the Chemistry of natural compounds. Turkey: Antalya, 2015, Op. 11, p. 30

 

Cəmi 11