(+99412) 597-38-98

b.e.n., dos. Məmmədova N. H.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Nərgiz Məmmədova Həbib qızı

2

İxtisas

əczaçılıq

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1985-1990

əczaçılıq

N. Nərimanov adına Azər-baycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Bakıxanov küç. 23

2

1990-1993

biologiya, 

Azərbaycan Respublikası Elm-ləri Akademiyasının Botanika İnstitutu, aspirantura

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Badamdar şosesi,40.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1990-1995

baş laborant,aspirant, kiçik elmi işçi, elmi işçi

Azərbaycan EA Botanika Institutu,

Bakı şəhəri, Səbail ra-yonu, Badamdar şosesi, 40.

2

1995-1997

müəllim

Milli Aviasiya Akademi-yası

Bakı şəhəri, Binə qəs., 25-ci km

3

1997- bu gunə kimi

assistent, dosent

ATU, farmakoqnoziya və botanika ka-fedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Bakıxanov küç. 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

mart, 2012

Ənənəvi təbabət

Çin, Makao

2

dekabr, 2014

Bitki mənşəli preparatlar

Portuqaliya, Lissobon

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Azərbaycan florası nümunələrində iri-doid birləşmələrin axtarışı // Azərbay-can əczaçılıq və farmakoterapiya jurnalı

Kərimov Y.B., Süleymanov T.A., İsayev C.İ., Məmmədova N.H., Tahirov C.A.).

Bakı, 2008, № 2, s.14-18

2

Элементный состав золы лекарст-венного сырья Hypericum linariodes Bosse. и Betonica gran-diflora L./ Professor Zərifa Ağarza qızı Zeynalo-vanın anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.

(соавт.:Гурбанова Э.)

Bakı, 2008, s.222-223

3

Ресурсы лекарственных растений флоры Даш-кесанского района

Гурбанова Э., Гаджиев В.Д., Исаев Д.И.

Азербайджана Расти-тельные ресурсы, Санкт-Петербург, 2009, т.45, вып. 1, с.60-64

4

Tərkibində efir yağları olan dərman bitkiləri və xammalları (metodiki və-sait).

 

Bakı,2009, s. 102.

5

Adi zəfəran (Crocus sativus L.) bitki-sinin yarpaqlarının bəzi farmakoqnostik tədqiqi

İsayev C.İ, Kərimov.Y.B.

Paşayeva L.N.

AMEA-nın Botanika İnsti-tutunun Elmi əsərləri, 2011, 31-ci cild, s. 323-329

Cəmi: 9

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)