(+99412) 597-38-98

ə.ü.f.d., dos. Əliyeva S. E.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyeva Sənəm Eldar  

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

Farmakoqnoziya və botanika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2000

ƏCZAÇI (bakalavr)

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23

2

2000-2002 (magistr)

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2002-cı il

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 23

İştirak etdiyi təlimlərvə kurslarhaqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1  ay

Müəllimlərin təkminləşmə kursları

Bakı Nərimanov ray. Akad.H. Əliyev küç. 104 Az. 1110

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Salvia cinsinə aid bəzi növlərin farmakoq-nostik tədqiqi

 

 

2

Salvia verticillata L. və Salvia qlutinosa L. otunun element tərkibinin öyrənilməsi

Əliyeva S.E.

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı, 2010, №1

3

Salvia L. cinsinə aid növlərin farmakoqnostik tədqiqatının bəzi nəticələri

Əliyeva S.E., Süleymanov T.A

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yu-bileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konf-ransın materialları, 2010

4

Изучение аминокислотного состава видов рода Salvia флоры Азербайджана

Сулейманов Т.А

Журнал «Фармаком», 2011, №3

5

Salvia verticillata və Salvia qlutinosa L. eks-traktlarının aminturşu tərkibi

Əliyeva S.E., Süleymanov T.A

Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan ol-masının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konf-ransın materialları, 2011

6

Salvia qlutinosa L. növünün efir yağının öy-rənilməsi

Əliyeva S.E., Süleymanov T.A

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı, 2014, №2

7

Salvia verticillata L. və Salvia qlutinosa L. xammalında polisaxaridlərin miqdarı təyini

Əliyeva S.E., Süleymanov T.A

Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşla-rının elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” möv-zusunda elmi konfransın materialları, 2014

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni  Azərbaycan  Partiyası  (YAP)