(+99412) 597-38-98

ə.e.n., dos. Əliyev S.Ş.

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ata adı

Əliyeva Səbinə Şahmərdan

2

İxtisas

Əczaçılıq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Əczaçılıq

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1990-1995

Əczaçılıq

Azərbaycan Tibb Universitetinin

Bakı şəhəri, Bakıxanıv küçəsi 21

 

 İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

     1995-1996

İntern

52 saylı aptek

 

2

     1996-1997

provizor-texnoloq

52 saylı aptek

 

3

     1997-1999

provizor

3 saylı Əcza-deposu

 

4

     1999-2000

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanıv küçəsi 21

5

2000-2001

 assistent-stajor

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanıv küçəsi 21

6

2001-2008

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanıv küçəsi 21

7

2008-20013

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanıv küçəsi 21

8

      2013-2017

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanıv küçəsi 21

 

 İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1 ay

müəllimlərin təkmilləşmə kursları

müəllimlərin təkmilləşmə institutu

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Məqalə: Фитохимический анализ плодов и листьев можжевельника красного Juniperus rufescens

 

Georgian Medical News. №3(168), март 2009, с.107

2

Məqalə: Яkicнe тa kiльkicнe вивчeння флавоноiдного складу ялiвцю червонного (Juniperus rufescens)

Керимов Ю.Б.

Фармацевтiчнi журнал 5-2009,  с.131

3

Məqalə: Итоги фармакогностических исследований кафедры фармакогнозии и  bотаники Азербайджанского Медицинского Университета за последние 20 лет

Kərimov Y.B.,

Süleymanov T.A.,

İsayev C.İ.,

Məmmədova N.H.,

Mustafayeva X.N.,

Əliyeva S.E.,

Kərimli E.Q.

“Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri”mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları, 26-28 oktyabr, 2011, Bakı, Azərbaycan, s.363

4

Tədris-metodiki vəsait: Tərkibində polisaxaridlər  olan dərman bitkiləri və xammalları

Süleymanov T.A.

«Adiloğlu» nəşriyyatı, Bakı, 2012, 76s.

5

Pеktin  əsаsındа  furаsillin  süngərinin  аlınmа tехnоlоgiyаsının işlənib hаzırlаnmаsı

Əliyeva К.Y.

Tağıyev S.Ə.,

Əliyeva S.Ş.

Azərbaycan Əczacılıg və Farmakoterapiya Jurmalı, 2014, №2, s.35-38.