(+99412) 597-38-98

b.m. Şükürova A.S.

Qısa məlumat

Ad, soyad, ata adı

Aytən Şükürova Sadiq qızı

İxtisas

əczaçı

Vəzifə

baş müəllim

Şöbə

Farmakoqnoziya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1992-2003

61 №-li tam orta məktəb

Naxçıvanski küç. 37

2

2003-2007

Azərbaycan Tibb Universiteti, bakalavr

Ə. Qasımzadə küç. 14

3

2007-2009

Azərbaycan Tibb Universiteti, magistr

Ə. Qasımzadə küç. 14

4

     2014

Azərbaycan Tibb Universiteti, dissertant

Ə. Qasımzadə küç. 14

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

1

 

2011

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti,

Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası

2

2012

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya kafedrası

3

2018

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti, Farmakoqnoziya kafedrası

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

15.07-15.10. 2013

tədqiqat aparmaq

TC Anadolu Universiteti, Eskişəhər, Türkiyə

2

20.07-20.08.2015

tədqiqat aparmaq

TC Hacettepe Universiteti, Ankara, Türkiyə

3

26.02.2017-

30.02.2017

yeni müasir cihazlar haqqında təlim

TC Ege Universiteti, İzmir, Türkiyə

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

1

Identification of additional diagnostic features of the anatomical structure in the raw material of Phlomis pungens Willd.

Kerimov Y.B.,

Shukurova A.S.

News of Pharmacy, 2015, № 4(84), p. 17-20.

 

2

Изучение аминокислотного состава видов Зопника колючего (Phlomis pungens Willd.) и   Зопника кавказского (Phlomis caucasica Rech. fil.) из флоры Азербайджана

Сулейманов Т.А.,

Шукюрова А. С.

Фармация Казахстана,

№ 12, 2015, стр. 34-37.

 

3

Tikanlı odotu(Phlomis pungens Willd.) və Qafqaz odotu (Phlomis caucasi-ca Rech. fil.) bitkilərinin xammalında flavonoidlərin spektrofotometrik üsulla miqdari təyini

Süleymanov T.A.,

Şükürova  A.S.

Sağlamlıq,  № 4, 2016, s.148-152.

 

4

Иридоидные и фенилэтаноидные гликозиды Phlomis pungens флоры Азербайджана

И. Сарачоглы,

Т. Сулейманов,

А. Шукюрова,

З. Доган

Химия природных соединени, 2017, № 3,  стр. 488-490.

5

Tikanlı odotundan (Phlomis pungens Willd.) alınmış bioloji fəal qarışığın effektiv dozasının lipid peroksidi məhsullarının miqdarına təsiri fonunda təyini

Tahirov İ.A.,

Əsmətov V.Y.,

Yaqubov K.M.,

Şükürova A.S.,

Qəniyev M.M.

Sağlamlıq,  № 3, 2016, s.150-156.

 

6

Essential Oil Constituents of Phlomis pungens Willd. from Azerbaijan

N. Kirimer,

T. A.Suleymanov,

M. Kurkcuoglu,

H. Nazemiyeh,

A. S. Shukurova,

A. Jouyban

Journal of Essential Oil Bearing Plants, London, 2017, Vol. 20, № (6) p. 1492 – 1501.