(+99412) 597-38-98

ass. Zülfüqarova M.B.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, Ata adı

Zülfüqarova Mehriban Balabəy qızı

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Farmakoqnoziya və botanika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1992-2002

 

20 N məktəb

Bakı şəh.

2

2002-2006

Əczaçı (bakalavr)

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh.

3

2006-2008

Əczaçı (magistr)

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2008-2015

Baş laborant

ATU latın dili kafedrası

Bakı şəhəri

2

2015-2018

Assistent

ATU latın dili kafedrası

Bakı şəhəri

3

2018-

Assistent

ATU farmakoqnoziya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Исследование действия экс-трактов цветков, листьев и плодов бузины черной на функциональное состояние печени на фоне экспери-ментальной модели токси-ческого гепатита

Джафарова Р.Э., Джавадова Г.Ч.

Вестник, Россия-2017

 

2

Состав и содержание анто-цианов плодов Sambucusebulus

Новрузов Э.Н.

Химия растительного сырья, Россия-2017

3

Действие экстрактов Бузины черной на содержание глюкозы в крови на фоне экспериментальной модели сахарного диабета

 

Sağlamlıq, Bakı-2017

4

The Study of Composition and Content of Anthocyanins and Flavonoids of Fruits of the Sambucus Nigra L. (Sambucaceae Botsch ex Bork. Family)

E.N. Novruzov

АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 71, №3, (2016)

5

Патогенез сахарного диа-бета и механизм дейсвия растительных препаратов, применяемых для его лечения

Джафарова Р.Э.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, Bakı-2016