(+99412) 597-38-98

2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin kollokvium tarixləri

Əczaçılıq fakültəsinin 2-ci kurs tələbələri üçün Botanika-2 fənni üzrə 2020/21-ci tədris ilinin yaz semestrinin təqvim-mövzu planına uyğun keçiriləcək kollokvium tarixləri

Qruplar

Kollokvium tarixləri

Qeyd

Kollokvium 1

Kollokvium 2

 

1

519A1a

08.04.2021-12.30

22.04.2021-12.30

 

2

519A1b

07.04.2021-8.30

21.04.2021-8.30

 

3

519A2a

09.04.2021-8.30

23.04.2021-8.30

 

4

519A2b

08.04.2021-12.30

22.04.2021-12.30

 

5

519A3a

05.04.2021-12.30

19.04.2021-12.30

 

6

519A3b

07.04.2021-8.30

21.04.2021-8.30

 

7

519A4a

06.04.2021-8.30

20.04.2021-8.30

 

8

519A4b

08.04.2021-12.30

22.04.2021-12.30

 

9

519R1a

08.04.2021-8.30

22.04.2021-8.30

 

10

519 R1b

09.04.2021-12.30

23.04.2021-12.30

 

11

519İ1a

07.04.2021-8.30

21.04.2021-8.30

 

12

519İ1b

05.04.2021-8.30

19.04.2021-8.30

 

 

Əczaçılıq fakültəsinin 2-ci kurs tələbələri üçün “Botanika-2”fənni üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrində tədris olunan təcrübi  məşğələlərin təqvim-mövzu planı

Mövzu 1. İkiləpəlilər sinfi. Maqnolidlər yarımsinfi: maqnoliyakimilər, cırlimonkimilər, dəfnəkimilər, suzanbaqkimilər fəsilələri.

Mövzu 2. İkiləpəlilər sinfi. Ranunkulidlər yarımsinifi: zirinckimilər, qaymaqçiçəkkimilər, xaşxaşkimilər fəsilələri.

Mövzu 3. İkiləpəlilər sinfi. Kariofillidlər yarımsinfi: qərənfilkimilər, tərəkimilər, qırxbuğumkimilər fəsilələri.

Mövzu 4. İkiləpəlilər sinfi. Hamamelidlər yarımsinfi: fıstıqkimilər, tozağackimilərı fəsilələri

Mövzu 5. İkiləpəlilər sinfi. Dilleniidlər yarımsinfi: çaykimilər, dazıkimilər, qonaqotukimilər, kələmkimilər (xaççiçəkkimilər), erikakimilər fəsilələri

Mövzu 6. İkiləpəlilər sinfi. Dilleniidlər yarımsinfi: cökəkimilər, əməköməcikimilər, gicitkankimilər, südləyənkimilər fəsilələri

Mövzu 7. İkiləpəlilər sinfi. Rozidlər yarımsinfi: dovşankələmikimilər, gülçiçəklilərkimilər, paxlakimilər, mərsinkimilər (mirtkimilər), sədokimilər (rutakimilər), sumaqkimilər, atşabalıdıkimilər fəsilələri

Mövzu 8. İkiləpəlilər sinfi. Rozidlər yarımsinfi: zəyərəkkimilər, murdarçakimilər, iydəkimilər, araliyakimilər, kərəvizkimilər (çətirçiçəkkimilər), pişikotukimilər fəsilələri

Mövzu 9. İkiləpəlilər sinfi.  Lamiidlər yarımsinfi: boyaqotukimilər, kəndirkimilər, acıçiçəkkimilər, suyoncasıkimilər, zeytunkimilər, badımcançiçəkkimilər, keçiqulağkimilər, bağayarpağkimilər fəsilələri

Mövzu 10. İkiləpəlilər sinfi. Lamiidlər yarımsinfi: dalamazkimilər (dodaqçiçəkkimilər) fəsilələri. Asteridlər yarımsinfi: astrakimilər (mürəkkəbçiçəkkimilər) fəsiləsi

Mövzu 11. KOLLOKVİUM 1. Aralıq qiymətləndirmə. Bu kollokviuma 1-8 -ci mövzuları əhatə edən yalnız praktik məşğələ materialları daxil ediləcəkdir. Kollokvium mərkəzi qaydada Universitetin İmtahan Mərkəzində keçiriləcəkdir.

Mövzu 12. Birləpəlilər sinfi. Liliidlər yarımsinfi: süsənkimilər, soğankimilər, nərgizçiçəyikimilər, asfodelkimilər, aqavakimilər, inciçiçəyikimilər,

Mövzu 13. Birləpəlilər sinfi. Liliidlər yarımsinfi: kulançarkimilər, dioskoreyakimilər, səhləbkimilər fəsiləsi. Kommelinidlər yarımsinfi: qırtıckimilər (taxılkimilər) fəsiləsi.

Mövzu 14. KOLLOKVİUM 2. Bu kollokviuma 9-12-ci mövzuları əhatə edən yalnız praktik məşğələ materialları daxil ediləcəkdir. Kollokvium kafedrada keçiriləcəkdir.

 

Əczaçılıq fakültəsinin 1-ci kurs tələbələri üçün Əczaçılıq botanikası-2 fənni üzrə 2020/21-ci tədris ilinin yaz semestrinin təqvim-mövzu planına uyğun keçiriləcək kollokvium tarixləri

Qruplar

Kollokvium tarixləri

Qeyd

Kollokvium 1

Kollokvium 2

 

1

520A1a

05.04.2021-12.30

19.04.2021-12.30

 

2

520A1b

06.04.2021-8.30

20.04.2021-8.30

 

3

520A2a

06.04.2021-12.30

20.04.2021-12.30

 

4

520A2b

07.04.2021-8.30

21.04.2021-8.30

 

5

520A3a

08.04.2021-8.30

22.04.2021-8.30

 

6

520A3b

08.04.2021-12.30

22.04.2021-12.30

 

7

520A4a

09.04.2021-8.30

23.04.2021-8.30

 

8

520A4b

09.04.2021-12.30

23.04.2021-12.30

 

9

520A5a

05.04.2021-8.30

19.04.2021-8.30

 

10

520A5b

05.04.2021-12.30

19.04.2021-12.30

 

11

520R1a

07.04.2021-8.30

21.04.2021-8.30

 

12

520R1b

08.04.2021-12.30

22.04.2021-12.30

 

13

520İ1a

05.04.2021-8.30

19.04.2021-8.30

 

 

Əczaçılıq fakültəsinin 1-ci kurs tələbələri üçün “Əczaçılıq botanikası-2” fənni üzrə 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrində tədris olunan təcrübi  məşğələlərin təqvim-mövzu planı

Mövzu 1. İkiləpəlilər sinfi. Maqnolidlər yarımsinfi: maqnoliyakimilər, cırlimonkimilər, dəfnəkimilər, suzanbaqkimilər fəsilələri.

Mövzu 2. İkiləpəlilər sinfi. Ranunkulidlər yarımsinifi: zirinckimilər, qaymaqçiçəkkimilər, xaşxaşkimilər fəsilələri.

Mövzu 3. İkiləpəlilər sinfi. Kariofillidlər yarımsinfi: qərənfilkimilər, tərəkimilər, qırxbuğumkimilər fəsilələri.

Mövzu 4. İkiləpəlilər sinfi. Hamamelidlər yarımsinfi: fıstıqkimilər, tozağackimilərı fəsilələri

Mövzu 5. İkiləpəlilər sinfi. Dilleniidlər yarımsinfi: çaykimilər, dazıkimilər, qonaqotukimilər, kələmkimilər (xaççiçəkkimilər), erikakimilər fəsilələri

Mövzu 6. İkiləpəlilər sinfi. Dilleniidlər yarımsinfi: cökəkimilər, əməköməcikimilər, gicitkankimilər, südləyənkimilər fəsilələri

Mövzu 7. İkiləpəlilər sinfi. Rozidlər yarımsinfi: dovşankələmikimilər, gülçiçəklilərkimilər, paxlakimilər, mərsinkimilər (mirtkimilər), sədokimilər (rutakimilər), sumaqkimilər, atşabalıdıkimilər fəsilələri

Mövzu 8. İkiləpəlilər sinfi. Rozidlər yarımsinfi: zəyərəkkimilər, murdarçakimilər, iydəkimilər, araliyakimilər, kərəvizkimilər (çətirçiçəkkimilər), pişikotukimilər fəsilələri

Mövzu 9. İkiləpəlilər sinfi.  Lamiidlər yarımsinfi: boyaqotukimilər, kəndirkimilər, acıçiçəkkimilər, suyoncasıkimilər, zeytunkimilər, badımcançiçəkkimilər, keçiqulağkimilər, bağayarpağkimilər fəsilələri

Mövzu 10. İkiləpəlilər sinfi. Lamiidlər yarımsinfi: dalamazkimilər (dodaqçiçəkkimilər) fəsilələri. Asteridlər yarımsinfi: astrakimilər (mürəkkəbçiçəkkimilər) fəsiləsi

Mövzu 11. KOLLOKVİUM 1. Aralıq qiymətləndirmə. Bu kollokviuma 1-8 -ci mövzuları əhatə edən yalnız praktik məşğələ materialları daxil ediləcəkdir. Kollokvium mərkəzi qaydada Universitetin İmtahan Mərkəzində keçiriləcəkdir.

Mövzu 12. Birləpəlilər sinfi. Liliidlər yarımsinfi: süsənkimilər, soğankimilər, nərgizçiçəyikimilər, asfodelkimilər, aqavakimilər, inciçiçəyikimilər,

Mövzu 13. Birləpəlilər sinfi. Liliidlər yarımsinfi: kulançarkimilər, dioskoreyakimilər, səhləbkimilər fəsiləsi. Kommelinidlər yarımsinfi: qırtıckimilər (taxılkimilər) fəsiləsi.

Mövzu 14. KOLLOKVİUM 2. Bu kollokviuma 9-12-ci mövzuları əhatə edən yalnız praktik məşğələ materialları daxil ediləcəkdir. Kollokvium kafedrada keçiriləcəkdir.

 

Əczaçılıq fakültəsinin 3-cü kurs tələbələri üçün Farmakoqnoziya-2 fənni üzrə 2020/21-ci tədris ilinin yaz semestrinin təqvim-mövzu planına uyğun keçiriləcək kollokvium tarixləri

Qruplar

Kollokvium tarixləri

Qeyd

Kollokvium 1

Kollokvium 2

 

1

518A1a

09.04.2021-12.30

14.05.2021-12.30

 

2

518A1b

05.04.2021-8.30

10.05.2021-8.30

 

3

518A2a

07.04.2021-12.30

12.05.2021-12.30

 

4

518A2b

06.04.2021-12.30

11.05.2021-12.30

 

5

518A3a

08.04.2021-8.30

13.05.2021-8.30

 

6

518A3b

08.04.2021-12.30

13.05.2021-12.30

 

7

518A3c

05.04.2021-12.30

10.05.2021-12.30

 

8

518R1a

06.04.2021-12.30

11.05.2021-12.30

 

9

518R1b

08.04.2021-8.30

13.05.2021-8.30

 

10

518İ1a

08.04.2021-8.30

13.05.2021-8.30

 

11

518İ1b

09.04.2021-12.30

14.05.2021-12.30

 

12

518İ2a

09.04.2021-8.30

14.05.2021-8.30

 

13

518İ2b

07.04.2021-8.30

12.05.2021-8.30

 

 

Əczaçılıq fakültəsinin 3-cü kurs tələbələri üçün Farmakoqnoziya-2 fənni üzrə 2020/21-ci tədris ilinin yaz semestrində tədris olunan təcrübi məşğələlərin təqvim-mövzu planı

Mövzu 1. Tərkibində saponinlər olan dərman bitkiləri və xammaları. Biyan kökü. Qatırquyruğunun otu. Dioskoreyanın kökümsovu ilə kökü. Böyrəkçayı yarpağı. Yukkanın yarpağı. Atşabalıdının toxumu. Araliyanın kökü. Exinopanaksın kökümsovu ilə kökü. Jenşenin kökü.

Mövzu 2. Saponinli dərman bitki xammalının analizi

Mövzu 3. Tərkibində antrasen törəmələri və onların qlikozidləri olan dərman bitkiləri və xammaları. Səna yarpağı. Kövrək murdarçanın qabığı. İşlədici murdarçanın meyvəsi. Əzvay yarpağı.

Mövzu 4. Rəvənd kökü. Dazı otu. Əvəliyin kökü. Adi boyaqotunun kökümsovu ilə kökləri. Dərman bitki xammalında antrasen törəmələrinin analizi.

Mövzu 5. Tərkibində flavonoidlər olan dərman bitkiləri və xammaları. Qumluq ödotunun çiçəkləri. Su bibərinin otu. Qırmızıbaş qırxbuğumun otu. Quşbuğdasının otu. Bataqlıq qurucasının otu

Mövzu 6. Dağtərxunu çiçəyi. Yemişanın çiçəyi və meyvəsi. Çökənin çiçəkləri. Üçbarmaq otu. Biyanın kökü.

Mövzu 7. Paxlakolu kökü. Çiçəkləri tüklü gəvənin otu. Başlıqotunun kökü. Göyçiçək çiçəkləri. Bənövşə otu

Mövzu 8. KOLLOKVİUM 1 (Aralıq qiymətləndirmə). Bu kollokviuma 1-7-ci mövzuları əhatə edən yalnız praktik məşğələ materialları daxil ediləcəkdir. Kollokvium mərkəzi qaydada Universitetin İmtahan Mərkəzində keçiriləcəkdir.

Mövzu 9. Yapon soforasının çiçəyi və meyvəsi. Sitrus meyvələrinin qabığı. Şirquyruğu otu. Çay yarpağı. Qarameyvəli aroniyanın meyvələri.

Mövzu 10. Dərman bitki xammalında flavonoidlərin analizi.

Mövzu 11. Tərkibində kumarinlər və xromonlar olan dərman bitki xammalları. Bostan şüyüdün meyvəsi. Əncir yarpağı. Cırhavuc (xımı) meyvəsi. Yerköküyəbənzər dişqurdlayanın meyvəsi. Atşabalıdının toxumu. İri dişqurdlayanın meyvəsi. Şişmeyvə kökümsovu və kökləri. Psoraleyanın meyvəsi. Xəşəmbül otu. Kumarinlərin analizi

Mövzu 12. Tərkibində aşı maddələri olan dərman bitkiləri və xammalları. Sumaq yarpağı. Sarağan yarpağı. Palıd qabığı. Qızılağacın hamaşmeyvələri. Qaytarmanın kökümsovu. Qurdpəncəsinin kökümsovu. Sincanotunun kökümsovu ilə kökləri. Badanın kökümsovu və yarpağı. Qaragilə meyvəsi və zoğları. Fırlar. Meşəgilasının meyvəsi. Aşı maddələrinin analizi.

Mövzu 13. Tərkibində piyli yağlar olan dərman bitkiləri və xammalları. Zeytun meyvəsi. Gənəgərçək toxumu. Yağlar: badam, ərik, şaftalı, yerfındığı, günəbaxan, fıstıq, kakao, qarğıdalı, pambıq, zəyərək. Yağların analizi.

Mövzu 14. Tərkibində müxtəlif qrup bioloji fəal maddələr olan dərman bitki xammaları. Çaqa. Təzə kalanxoy zoğları. Levzeyanın kökümsovu və kökü. Evkommiya qabığı. Buynuzbaşın kökümsovu və kökü. Çörəkotu toxumu. Bağambürcun zoğları. Sarıkök kökümsovu. Darçının qabığı. Zəncəfil kökümsovu.

Mövzu 15. KOLLOKVİUM. Bu kollokviuma 9-14-cü mövzuları əhatə edən praktik məşğələ materialları daxil ediləcəkdir. Kollokvium kafedrada keçiriləcəkdir.

 

Farmakoqnoziya kafedrasında test tapşırıqlarının hazırlanmasında istifadə edlən dərslik və dərs vəsaitlərinin siyahısı

                    Farmakoqnoziya 2 fənni üzrə

                     Azərbaycan bölməsi

1. Kərimov Y.B., Süleymanov T.A., İsayev C.İ., Xəlilov C.S. Farmakoqnoziya, 2010, 741 s.

2. Süleymanov T.A., Kərimov Y.B., İsayev C.İ. Farmakoqnoziya praktikumu, 2017, 676 s.

3. Mühazirə materialı.

               

                    Rus bölməsi

1. Ковалев В.М., Павлий О.Н., Исакова Т.И. Фармакогнозия с основами биохимии растений. Харьков, 2000, 704 с.

2. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного происхождения. Под редакцией Г.П.Яковлева, 2010, 862 с.

3. Лекционный материал.   

                      

                     İngilis bölməsi

1. Evans W.C. Pharmacognosy, 2000, 612 p.

2. Bruneten I. Pharmacognosie (Phytochemie Plant medicinalis). Paris: Technique and documentation,1999, 1120 p.     

3. Lecture material.

                   

           Əczaçılıq botanikası 2 fənni üzrə

                  Azərbaycan bölməsi

1. Kərimov Y.B., Xəlilov C.S., İslamova N.A., İsayev C.İ., Süleymanov T.A. Botanika praktikumu, 2000, 306 s.

2. Mühazirə materialı.

           

                      Rus bölməsi

1. Керимов Ю.Б., Исламова Н.А., Халилов Д.С., Исаев Д.И. Практикум по ботанике, 1999, 238 с.

2. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А., Дорофеев В.И. Ботаника, 2008, 687 с. 

3. Лекционный материал.  

 

                        İngilis bölməsi

1. Gontova T.M., Serbin A.H., Marchyshyn S.M., Rudenko V.P., Kishymasova Ya.S. Pharmaceutical botany, 2013, 378 p.

2. Lecture material.

 

                    Botanika 2 fənni üzrə

                  Azərbaycan bölməsi

1. Kərimov Y.B., Xəlilov C.S., İslamova N.A., İsayev C.İ., Süleymanov T.A. Botanika praktikumu, 2000, 306 s.

2. Mühazirə materialı.

           

                      Rus bölməsi

1. Керимов Ю.Б., Исламова Н.А., Халилов Д.С., Исаев Д.И. Практикум по ботанике, 1999, 238 с.

2. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А., Дорофеев В.И. Ботаника, 2008, 687 с. 

3. Лекционный материал.  

 

                        İngilis bölməsi

1. Gontova T.M., Serbin A.H., Marchyshyn S.M., Rudenko V.P., Kishymasova Ya.S. Pharmaceutical botany, 2013, 378 p.

2. Lecture material.

 

Qeyd: Farmakoqnoziya 2 və Botanika 2 fənnləri üzrə mühazirə materialları hər 3 dildə kafedranın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.