(+99412) 597-38-98

ə.e.d., prof. I.S. Mövsümov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ataadı

İsrafil Mövsümov Soltan oğlu

2

İxtisas

Professor Əczaçı

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

Əczaçılıq  fakültəsi, Əczaçılıq kimyası kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1959-1964

Professor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri,  Bakıxanov  küçəsi 22

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

08.XII.1964-06.XII.1965

Nəzarətçi

12 saylı aptek

TSSR Səhiyyə Nazirliyinin Taşauz şəhərciyinin

2

06.01.1965-30.03.1965

Icraçı müdir

96  saylı aptek

Taşauz şəhərciyinin

3

30.03.1965-28.07.1972

Müdir

40 saylı aptek

Kalininsk rayonunda

4

01.09.1972-01.09.1975

Aspirant

Azərbaycan Dövlət İnistitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

5

07.XI.1976-14.09.1981

Baş laborant

Az.Dövlət Tibb İnistitutunun Hərbi kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

6

03.09.1981-30.XI.1984

Assisent

ATU-nun Farmakoqnoziya və bo-tanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

7

30.XI.1984-30.XI.1987

Baş müəllim

Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

8

30.XI.1987-1994

Dossent

Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

9

1994-cü ildən etibarən

Professor

Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

14.IV-14.VI 1986

Hesablama texnikası (ЭВМ)

Аз. ИНЕФТЕХИМ ИМ.М. Азиз-бекова

2

31.X.1991-06.XII.1991

Əczaçılıq kimyası fənni üzrə təkminləşmə kursları

И.М.Цреков adına Moskva Tibb Akademiyası

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

İxtira İ. 20150042

Mövsümov İ.S., Yusifova C.Y., Qarayev E.A.

Azərbaycan Respublikası Patenti.

2

Kомпонентный состав соцветий С. Тсhatchevii флоры Азербайд-жана

Mövsümov İ.S., Юсифова Д. Ю.

Растител. Ресурсы, 2015,Т.51,3,415

3

Компщпентный состав шрота при производства облепих масла

Mövsümov İ.S., Юсифова Д. Ю.

Растител. Ресурсы, 2014,Т.50,3,1,127

4

Biologically active compaunds from iepidium compestre and pulp from Lemom-Mice production

Yusifova C.Y., Mövsümov İ.S., Qarayev E.A. V. Mahiou-Led-det, F.Mabrouki, G.Herbete, B.Baghdikian and E.Ollivier

Chemistry of Natural, Componn AS, V. 51, N5,September, 2015

5

Способ получения урсоловой кис-лоты

Мовсумов И.С., Алиев Н.М.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 15.04.1986

6

Способ получения олеаноловой кис-лоты

Мовсумов И.С., Алиев Н.М., Мамедов Я.Д., Манафова М.И.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 08.01.1986

7

Способ получения Д-манита

Мовсумов И.С., Алиев Н.М.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Моск-ва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 01.11.1986

8

Способ получения производного кверцетина

Мовсумов И.С., Алиев Н.М., Тагиева З.Д., Манафова М.И.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 01.12.1988

9

Способ получения олеаноловой и маслиновой кислот

Мовсумов И.С., Алиев Н.М., Мамедов Я.Д., Манафова М.И.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 15.02.1986

10

Способ получения меддицинского оливкового  масла

Мовсумов И.С., Алиев Н.М., Мамедов Я.Д.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 08.06.1989

11

Способ получения олеуропеина

Мовсумов И.С. и другие

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 01.02.1992

12

Способ получения средства, обла-дающего гипотензивным действием

Мовсумов И.С., Алиев Н.М., Тагиева З.Д.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 01.06.1987

13

Определение токоферолов мете-дом ГЖХ в оливковом масле

Мовсумов И.С., Алиев Н.М.,  Б.И. Белов., А.Б.Белов.

АМУ им Нариманова, Баку, ВНИИПХ, Москва

14

Изучение оливкового масла, полу-ценног из различных сортов и в разные стадии созревания плодов маслины

Мовсумов И.С., А.М. Алиев, В. И.Карпов

Двухмесячный научно-практический жур-нал 1952.

15

Флавоноиды и олеаноловая кис-лота из scabiosa caucasica

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов, М.И. Исаев

ХПС. 2008, Н4, С. 419-420

16

Флавоноиды цветков Cephalaria Gi-gantea

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов, М.И. Исаев

ISSN 0023-1150

17

Ximiçeskie komponentı çvetkov Fılı-pendula ulmarıa İ F. Vulgaris iz florı Azerbaydjana

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов, Д.Ю.Юсифова

АМУ, ул. Бакиханова, 23, Баку, АЗ 1022

18

Биологически Активные вещества Corylus Avellana L., Произрастаю-щей в Азербайджане

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов, Д.Ю.Юсифова

АМУ, ул. Бакиханова, 23, Баку, АЗ 1022

20

Nootrop təsirə malik oan flavonoid-lərin alınma üsulu

Mövsümov İsrafil Soltan oğlu

Yusifova Cəmilə Yusif qızı

İ 2013 0055

21

Alaqanqal toxumalarının emalı üsulu

Mövsümov İsrafil Soltan oğlu

Qarayev Eldar Abdulla oğlu

İ 2009 0058

22

Çaytikanı meyvələrinin emalı üsulu

Mövsümov İsrafil Soltan oğlu

Qarayev Eldar Abdulla oğlu

İ 2008 0011

23

Hepatotrop təsirə malik flavonoidlərin alınma üsulu

Mövsümov İsrafil Soltan oğlu

Qarayev Eldar Abdulla oğlu

İ 2009 0059

24

Mirisetinin alınma üsulu

Mövsümov İsrafil Soltan oğlu

Qarayev Eldar Abdulla oğlu

İ 2009 0188

25

Компонентный состав и биологи-цеская активность видов рода LİMONİUM

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов

Поступило 30 IX 2010

26

Химическое изучение Erıobotry Ja-ponica

И. С. Мовсумов

Поступило 26.05.2004

27

Изучение химических компонентов некоторых видов Helıchrysum D.C., произрастающих  в Азербайджана

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов Н.С. Садыгов

Фармакология №6 2009

28

Нейтральные липиды семян Sily-bum marianum

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов., Ф. Ю. Газизов

Химия природных соединений, 2010, № 4

29

Гиперозид из Cuscuta Capulata произрастающего в Азербайджане

Э. А. Гараев

Kimya problemləri №4 2008

30

Flavonoıds Onobrychıs Vaginalis

E.A. Garayev, I. S. Movsumov

Poster Presentations 325

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Əczaçılıq fakültəsi elmi şüranın üzvi