ass. Fərzəliyev I.M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Fərzəliyev İsmayıl Mahmud oğlu

2

İxtisas

Üz-çənə cərrahı

3

Vəzifə

Kafedranın assistenti

4

Şöbə

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999-2004

Stomatologiya

ATU, Stomatologiya fa-kultəsi

Bakixanov küç. 23, Bakı, Azərbaycan

2

2004-2005

Üz-çənə cərrahiyyə

1 saylı Şəhər klinik xəs-taxana, Üz-çənə cərra-hiyyə şöbəsi, internatura kursu

Mirqasımov küç. 1, Bakı, Azərbaycan

 

2005-2007

Üz-çənə cərrahiyyə

ATU, Ağız və üz-çənə cərrahiyyə kafedrası, kliniki ordinatura kursu

Bakixanov küç. 23, Bakı, Azərbaycan

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2008-2011

baş laborant

ATU, Ağız və üz-çənə cər-rahiyyə kafedrası,

Bakixanov küç. 23, Bakı, Azərbaycan

2

2011- bu günə gədər

assistent

ATU, Ağız və üz-çənə cər-rahiyyə kafedrası

Bakixanov küç. 23, Bakı, Azərbaycan

3

2013-2015

Şöbə müdiri

ATU, Tədris cərrahiyyə kli-nikası, ağız və üz-çənə cərra-hiyyə şöbəsi

Mirqasımov küç. 2, Bakı, Azərbaycan

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

25-27th September, 2009

1st Baltic Sea Conference in Orthognatic Surgery and Ortodontics

Vilnius, Lithuania

2

9 June – 11 June 2010

6th İnternational Congress of İranian Society of Oral and Maxillofacial surgeons

İran, Teheran

3

29 September – 02 October 2010

CMF Principles course

Portoroz, Slovenia

4

November 2011

20th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery

Santoago, Chilie

5

21-24st October, 2013

21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery

Barcelona, Spain

6

16-18 Mar, 2013

CMF Principles course

Baku, Azerbaijan

7

2-7th June, 2015

2nd Baltic Sea Conference in Orthognatic Surgery and Orthodontics

Riga, Latvia

8

27-30st October, 2015

22nd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery

Melbourne, Australia

9

 

 

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Gingval granular cell tumor of the newborn: a case report and review of literature.

Hasanov A.,

Musayev J.,

Onal B.,

Rahimov C

Turk Patoloji Derq. May 2011, 27(2):161-3

2

Bilateral parotid sarcoidosis diagnosed by fine needle aspiration cytology.

Rahimov C.

Musayev J.

Cytopathology. Vol 22., Supplement 1., October 2011. P.126

3

Virtual Bending of Titanium Reconstructive Plates for Mandibular Defect Bridging: Review of Three Clinical Cases.

Rahimov C

Craniomaxillofac Trau-ma    Reconstruction 2011; 4:223–234.

4

Prosthetic rehabilitation of the patient after extensive maxilloectomy supported by dental implants in zygoma bone: clinical report.

C.R. Rahimov,

E.A. Hasanov.

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2011; Volume 40, Issue 10, October 2011: 1151–1152

5

Совершенствование реконструктивных операций у больных с дефектами и деформациями челюстно-лицевой об-ласти с применением медицинского быстрого прототипирования и вир-туального моделирования

 

3226.01 – Стоматология Диссертация на соис-кание ученой степени Доктора философии по медицине

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

İnternational socity of Oral and maxillofacial surgery

2

AO Craniomaxillofacial devision