(+99412) 597-38-98

ass. Ələkbərova X. A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Xumar Ələkbərova Adışirin qızı

2

İxtisas

Stomatologiya

3

Vəzifə

assistent

4

Şöbə

Uşaq  stomatologiyası kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1998-2003

Həkim-stomatoloq

 Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2004-2008

assistent

Odlar Yurdu  Universiteti

Bakı ş.

2

2008-dən etibarən

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş.

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

12.03.2014

ASA və Asparmanın”Doroben” preparatı təqdim konfransı

Bakı, Azərbaycan

2

16-17.10.2015

FDİ,asa Qlobal Continuing Programm

Bakı, Azərbaycan

3

03.12.2018-12.12.2018

“Stomatologiyanın aktual məsələləri”

Bakı,Ə.Əliyev adına ADHTİ,  Şəhadətnamə №0122651

4

20 aprel 2019

“Müasir üsullarla Ortodontik müalicə”

Bakı, Azərbaycan

5

19.12.2020

«14 основных шагов при планировании клинических случаев согласно Tom Pitts»

Onlayn təlim, ORTHO stomatoloji klinika

6

29.08.2021

“Ortodontik müalicənin müasir aspektləri”

Onlayn təlim, ORTHO stomatoloji klinika

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Лечение и профилактика заболеваний пародонта с использованием Нафталанового масла

Paşayev A.C.,

Abdullayeva E.M,

Ələkbərova X.A.

Bakı, 2012, 100 s.

2

The Oral Healt of Children with Mental Retardation in Baku,Azerbaijan

Paşayev A.C.,

Huseynova M.H,

Ələkbərova X.A.

Abstrakts of the 101 st FDİ Annual World Dental congress,International, Dental Journal, september,2013, Volume 63, supplement 1, p.86

 

3

Prevalence of Dental Ceries and its Treatment amoung Children WITH Mental Retardation in Baku

Paşayev A.C.,

Huseynova M.H.,

Ələkbərova X.A.

Azerbaijan/Abstracts 60th ORCA Congress july3-6, 2013, Liverpool, UK, Caries, Research, p.47

4

Xronik generalizə olunmuş parodontitli xəstələrin müalicə nəticələrinin xüsusiyyətlərinin müzakirəsi

S.V.Puri-zahidan, G.H.Əliyeva,

S.T.Hüseynova,

H.İ.İsmayılova,

X.A.Ələkbərova

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri

 Bakı,№4, 2019, səh.167-171

5

Особенности оказания лечебно-профилактической помощи умственно отсталым детям на стоматологическом приеме

А.Ч.Пашаев, М.Х.Гусейнова, С.Т.Гусейнова, Х.А.Алекперова

Научно-практический журнал «Форум стоматологии» Dental forum. Всероссийская конференция «Современные аспекты профилактики стоматологических заболеваний» №4, 2019, стр.84-85

6

Состояние пародонта под влиянием препарата «Метеонат» у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксно

А.Ч.Пашаев,

Р.Я.Гурбанов, К.Б.Шахбазов,

М.Э.Кулиев,

Р.С.Фараджев, 

Х.А.Алекперова

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri

 Bakı,№4, 2020, səh.87-91

7

Организация стоматологической помощи детям с умственными расстройствами

А.Ч.Пашаев, М.Х.Гусейнова, Р.С.Фараджев, Х.А.Алекперова, В.А.Гасанова

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri

 Bakı,№1, 2020, səh.230-234

8

Анализ факторов риска развития воспалительных заболеваний пародонта

А.Ч.Пашаев,

В.М.Гасанов, С.Т.Гусейнова,

Н.К.Керимли

Х.А.Алекперова, В.А.Гасанова

Сучасна стоматологiя  №1 (100) 2020, стр.39-41

9

Особенности стоматологического гигиенического воспитания детей с умственными расстройствами

 

Гусейнова M.X.,

Дамирчиева М.В.,

Алескерова С.М.,

Гусейнова С.Т.,

Алекперова Х.А.

ЗБIHИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, Науково-практична конференцıя 3 мıжнародною участю та навчальним тренıнгом 3 оволодıнням практичними навиками «Сучаснı методи диагностики, профıлактики та лıкування основних стоматологıчних захворювань», 17-18 вересня 2021, Одеса, стр.15-16

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyasının üzvü

2

 

3

 

4