(+99412) 597-38-98

Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

 • Azərbaycan Respublikasında  stomatoloji  yardımın vəziyyətinin öyrənilməsi və optimal inkişaf modelinin işlənib hazırlanması  -  ƏLIYEVA R.Q.-  tibb üzrə elmlər doktoru
 • Uşaqlarda parodont xəstəliklərinin yayılmasının kliniki , sosial –epidemioloji xüsusiyyştləri və kompleks effektiv müalicə taktikası   ƏMIRƏLIYEV R.S.- tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Distooklüziyalı uşaqlarda diş-çənə anomaliyalarının  morfo-funksional statusu və onların aradan qaldirılma üsulları.    - QULIYEVA S.Q. - tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Uşaqlarda kariyesin profilaktikasında saqqızlardan istifadə etməyin əhəmiyyəti.   - ABBASOVA R.A. -  tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Uşaqlarda dodaq və damaq yarıqları  zamanı  funksional pozuntularının  inkişafı   - ŞADLINSKAYA R.V .-  tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • Uşaqlarda  herpetik stomatitin müalicəsində çilpaq biyanın istifadəsi.

-          MIRZƏZADƏ E.S.-   tibb üzrə fəlsəfə doktoru

 • Məktəbli uşaqlar arasinda stomatoloji xəstəliklərin profilaktikasi  proqraminin təşkili və səmərəliliyi   - ZEYNALOVA G.K.-  tibb  üzrə fəlsəfə doktoru 
 • Uşaqlarda kəskin herpetik stomatitin əmələ gəlməsində mədə-Disbakteriozun rolu və onların qarşılıqlı əlaqəsi  -  BAYRAMOV Y. - tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • “ Diş-çənə anomaliyalarının ortodontik müalicəsinin hüdüdları 

QIYMET SANIÇ-  tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

 • “Uşaqlarda parodontun iltihabi xəstəliklərinin kompleks müalicəsi”

-         İMANOV E.A.  -  tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

 • “ Uşaqlarda parodontun iltihabi xəstəliklərin diaqnostikası və

müalicəsində ağız boşluğunun professional gigiyenasının rolu - RÜSTƏMOV E. - tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Hal hazırda kafedrada aparılan  elmi işlər:

 

 • “I tip şəkərli diabeti olan uşaqlarda parodont xəstəliklərin

müalicəsində ozonoterapiyanın səmərəliyi” mövzusunda tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi üzərində çalışır.   

İcracı NAĞIYEVA S.A 

Elmi rəhbər ə.e.x., t.e.d., professor R.Q.Əliyeva

 

 • Diş-çənə anomaliyalarının çıxmayan ortodontik aparatlarla müalicəsi

zamanı parodont xəstəliklərinin profilaktikası” mövzusunda tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işi üzərində çalışır.

İcracı  HƏSƏNLI N.S ,

elmi rəhbər ə.e.x., t.e.d., professor R.Q.Əliyeva

 

 •  Uşaqlarda distal dişləm anomaliyalarının diferensial diaqnostikası və

ortodontik müalicə üsullarının optimallaşdırılması”  mövzusunda  doktorluq dissertasitası üzərində calışır.

İcracı dos.  NOVRUZOV Z.H. ,

elmi məsləhətçi:  ə.e.x.,  t.e.d., professor R.Q.Əliyeva ( Azərbaycan Tibb Universiteti) və prof. Özdiler.E.F. ( Ankara Universiteti)

 

 • ” Uşaqlarda saqital anomaliyalarının diaqnostikasına kompleks

yanaşma , ordontik müalicənin planlaşması və proqnozlaşması” mövzusunda  doktorluq dissertasitası üzərində calışır.

İcracı dos.  QULIYEVA S.K. ,

elmi məsləhətçi:  ə.e.x.,  t.e.d., professor R.Q.Əliyeva