(+99412) 597-38-98

tədris hissə müdiri, f.ü.f.d. Məmmədova S. B.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sevinc Məmmədova Balahüseyn qızı

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

f.ü.f.d, tədris hissə müdiri

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası  

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1980-1985

İngilis dili müəllimi

SSSR-nin 50 illiyi adina Azərbaycan Pedagoji Xarici Dillər İnstitutu (Azər-baycan Dillər Universiteti)

Rəşid Behbudov küç. 134

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2006-

Tədris hissə müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dil-lər kafedrası

 Mərdanov qardaşları, 98

2

1995-2006

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dil-lər kafedrası

 Mərdanov qardaşları, 98

3

1991-1995

Saat hesabı müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dil-lər kafedrası

 Mərdanov qardaşları, 98

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

16/06/14-17/06/14

Tempus FLEPP (Professional Yönümlü Xarici dil təlimi) layihəsi çərçivəsində treninqlər

Avicenna Tacik Dövlət Tibb Universiteti

2

26/01/15-30/01/15

Tempus FLEPP (Professional Yönümlü Xarici dil təlimi) layihəsi çərçivəsində treninqlər

Glazgo Universiteti - School of Education, University of Glasgow St. Andrew's Building,11 Eldon St. Glasgow G3 6NH

3

06/07/15-09/07/15

Tempus FLEPP (Professional Yönümlü Xarici dil təlimi) layihəsi çərçivəsində treninqlər

Issık-Kul Dövlət Universiteti 722200, Karakol, Qırğızıstan Respubliikası 103

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Canlılıq və cansızlıq kategoriyasının meydana gəl-məsində dil və təfəkkür münasibətlərinin rolu

S.Məmmədova

BDU, Dil və Ədəbiyyat № 2 (73), Bakı, 2010

2

Müxtəlif sistemli dillərdə canlılıq-cansızlıq kategori-yasına dair

S.Məmmədova

Gənc Tədqiqatçıların Ümum-respublika Elmi Konfransı, Qafqaz Universiteti, 6-7 may, 2010

3

Формы, выражающие содержание категории одушевленности- неоду-шевленности имен существи-тельных

SMəmmədova

НПУ им. Абая, “Вестник” № 1 (35), Казахстан, 2011

4

Определение границ одушевлен-ности неодушев-ленности в грамматическом аспекте

S.Məmmədova                                             

Материалы IV междуна-родной научно-практической конференции “Наука в современном мире”, Рос-сия, Таганрог, 5 январь 2011 год

5

Mürəkkəb sintaktik bütövün koqnitiv araşdırması

S.Məmmədova

BDU, Dil və Ədəbiyyat № 3 (91), Bakı, 2014