(+99412) 597-38-98

prof. Xəlilova T.A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Tamilla Xəlilova Abdul Məcid qızı

2

İxtisas

Rus dili və ədəbiyyatı

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

ATU Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1959-1963

Rus dili və ədə-biyyatı müəllimi

(M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqojı rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu (Bakı Slavyan Universiteti)

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Su-leyman Rüstəm küçəsi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013-

Professor

ATU Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1992-2013

Kafedra müdiri, professor

ATU Rus dili kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

3

1990-1992

Professor

ATU Rus dili kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

4

1980- 1990

Dosent

ATU Rus dili kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

5

1967-1980

Müəllim

ATU Azərbaycan və rus dili kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

6

1966-1967

Saat hesabı üzrə müəllim

ATU  Azərbaycan və rus dilləri kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Azərbaycan prozasının rus dilinə tərcüməsi prob-lemləri (1920-1970) (Doktorluq dissertasiyası)

Xəlilova T.A-M

Bakı Slavyan Universiteti

2

Русский язык Учебник для студентов нефило-логических вузов

Xəlilova T.A-M

Elm və təhsil, Bakı, 2014

3

Культурологическая направленность построения русского языка для нерусских студентов

Xəlilova T.A-M

Владимирский государственный гуманитарный университет. Владимир, 2010

4

Azərbaycanda rus və qərb ədəbiyyatından tərcü-mənin aktual məsələləri 

Xəlilova T.A-M

Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı 3 (87), Bakı, 2013, s.216-219

5

B.Vahabzadənin rus dilinə tərcümə olunmuş əsər-lərində bədii adekvatlıq xüsusiyyətləri

Xəlilova T.A-M

Beynalxalq B.Vahabzadə simpoziumu mate-rialları. Bakı, 13-15 dekabr, 2012.

6

Отбор Россиеведческого материала в учебных целях 

Xəlilova T.A-M

Сборник материалов международной научной конференции. Владимир, 2010.

7

Azərbaycan prozasının rus dilinə tərcüməsi 

Xəlilova T.A-M

Monoqrafiya, Bakı, Yazıçı, 1989.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi