(+99412) 597-38-98

f.e.n., dos. Hüseynova R. H.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Rəna Hüseynova Hüseynağa qızı

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1966-1971

İngilis və azərbaycan dilləri müəllimi

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutu (Azərbaycan Dillər Univer-siteti)

R.Behbudov 134

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2008-

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti  Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

2001-2008

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti  Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

3

1993-2001

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti  Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

4

1990-1993

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti  Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

5

1983-1984

Saat hesabı müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti  Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

  

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

6-10 aprel, 2015

FLEPP seminar

Tallın Universiteti, Estoniya

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

İngilis və azərbaycan dilərində reali və fon sözləri (Mo-noqrafiya)

Hüseynova R.H.

Bakı, 2007

2

Bədii mətnin kommunikativliyi )Tədris metodiki vəsait)

Hüseynova R.H.

Bakı, 2009

3

Kəmiyyət kateqoriyasında təklik və cəmlik

Hüseynova R.H.

BDU, Dil və ədəbiyyat № 1, Bakı, 2012

4

Esitmə tellərinin semantik xüsüsiyyətləri

Hüseynova R.H.

AMEA M.Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri № 7, Bakı, 2014